• 40 år för människovärdet – faktarutor

  Lokalavdelningen i Värnamo kommun är en av Kristdemokraternas äldsta. Den startade redan samma år som partiet, dåvarande KDS, bildades – 1964. Idag är värnamoavdelningen en av de tyngsta avdelningarna i jönköpingsdistriktet av Kristdemokraterna, som i sin tur är det största distriktet i partiet.

  Denna historik skrevs till lokalavdelningens 40-årsjubileum den 29 mars 2004.


  Denna sida ger en snabb sammanställning av historien i några faktarutor. Det finns även en utförligare historik för dig som vill veta mer.

  [Viktiga årtal] | [Ordförande] | [Motioner] | [Vitsippspriset]


  Viktiga årtal

  1964
  En lokalavdelning av Kristen Demokratisk Samling (KDS) startar i Värnamo
  1966
  En lokalavdelning av Kristen Demokratisk Ungdom (KDU) startar i Värnamo
  1967
  KDS får in tre ledamöter i Värnamo kommunfullmäktige
  1969
  KDS och KDU förvärvar partilokalen på Växjövägen
  1976
  KDS får in en fjärde ledamot i Värnamo kommunfullmäktige
  1982
  Kristdemokratiska kvinnoförbundet (kd-k) bildas
  1985
  KDS blir en del av borgerliga majoritetsalliansen i Värnamo – Samarbetspartierna
  1987
  Partiet byter namn till Kristdemokratiska samhällspartiet (KdS)
  1988
  KdS får sin första ordförandepost – Christer Fjordevik i Skolstyrelsen
  1991
  KdS dubblar antalet ledamöter till åtta i Värnamo kommunfullmäktige
  1992
  Kristdemokratiska Seniorförbundet (KdS) bildas
  1995
  En lokalavdelning av Seniorförbundet startar i Värnamo
  1996
  Partiet byter namn till Kristdemokraterna (kd)
  1997
  Vitsippspriset delas ut för första gången
  1998
  Kristdemokraterna Värnamo startar sin hemsida på Internet
  2002
  Kristdemokraterna blir näst störst av Samarbetspartierna och inviger sin nya partilokal på Storgatan
  2003
  Kristdemokraterna får sin första kommunalrådspost i Värnamo – Christer Fjordevik 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen

  Ordföranden

  1964-1969
  Sven Eric Toorell
  1969-1977
  Lars Sjöholm
  1977-1995
  Herrmy Nenkert
  1995-1998
  Helen Krogell
  1998-
  Arnold Carlzon

  Motioner

  Några exempel på uppmärksammade kristdemokratiska initiativ är:

  • Gör Brogården till ett hem för alkoholskadade
  • Bibliotek på Vråen
  • Buss ända fram till Värnamo sjukhus
  • Vänort i u-land
  • Vård i livets slutskede på gästhemmet Svalan
  • Öppna Vråenvägen för genomfartstrafik
  • Belysning utmed cykelvägen till ridstallet i Sörsjö
  • Ungdomsmottagning i Värnamo
  • Present till nyblivna svenska medborgare i samband med nationaldagsfirandet
  • Båttrafik till Ohs
  • Fältassistenter på sta’n

  Vitsippspriset

  Sedan 1997 har Kristdemokraterna Värnamo delat ut Vitsippspriset varje år, i samband med Alla hjärtans dag – en dag som alltmer har kommit att bli en kristdemokratisk hjärteangelägenhet. Med Vitsippspriset vill Kristdemokraterna Värnamo uppmuntra och uppmärksamma positiva företeelser i vårt närsamhälle, oavsett om de sker i det tysta eller i strålkastarljuset. Priset ska i första hand ses som en uppmuntran och ett erkännande till någon enskild eller organisation som har uträttat något behjärtansvärt. Hittills har Vitsippspriset delats ut till följande mottagare i Värnamo kommun:

  2004
  Tjernobylbarnens vänner i Bredaryd med omnejd för att de inspirerat till en bred uppslutning av bygdens folk för en betydelsefull humanitär insats
  2003
  Anita Mårtensson, Kärda, för sitt engagemang i arbetet med projekt Grannar & Vänner på Mossleområdet.
  2002
  Internationella ungdomsföreningen vid Finnvedens gymnasium, för att de ökar förståelsen för kulturella olikheter och därmed bidrar till en ökad integration i det svenska samhället
  2001
  Sven Lundh, Värnamo, för att han med visionär kraft, smålöndsk envishet och trogen en idé har fått många att arbeta mot samma mål.
  2000
  Anders Berglund, Värnamo, för ideellt engagemang och självuppoffrande medmänsklighet.
  1999
  Gunnar Johansson, Värnamo, för kreativitet och initiativkraft.
  1998
  De föräldraföreningar som driver nattcafé på fredagkvällarna.
  1997
  Personalen på gästhemmet Svalan – vård i livets slutskede.

  Mer information om pristagarna finns i:
  [Vitsippspriset]


  Läs mer

  40 år för människovärdet – Kristdemokraterna i Värnamopolitikens centrum:
  [Historik]

  På webben sedan 1998
  [Webbplatsens historia]

  Läs mer om kristdemokraternas historia i Sverige:
  [http://www.kristdemokraterna.se/Om-oss/Historia/]