• Vitsippspriset

    Sedan 1997 har Kristdemokraterna Värnamo delat ut Vitsippspriset varje år i samband med Alla hjärtans dag. Vitsippan är Kristdemokraternas partiblomma. Associationerna går till vårens obändiga växtkraft och att vitsippan är så svår att utrota, precis som människors engagemang i samhället. Vitsippspriset delas ut för små och stora insatser som är viktiga för samhället, ofta utförda i det tysta.

    Vitsippspriset, en formskönt designad vas i kristall. (Foto: Håkan Johansson)

    Vitsippspriset, en formskönt designad vas i kristall. (Foto: Håkan Johansson)

    Samtliga mottagare av Vitsippspriset

    [Vitsippspristagare sedan 1997]