• Val 2014

  KristdemokraternaVarnamo_20140913_0622400.indd

  År 2014 är det två allmänna val i Sverige – ett supervalår:

  Kristdemokraterna Värnamo ställer upp med egna kandidater i:

  Europaparlamentet

  Läs mer om valet till Europaparlamentet på vår valsida Rätt agenda i Bryssel:
  [Rätt agenda i Bryssel]

  Kristdemokraterna gjorde ett lysande EU-val i Värnamo kommun:
  [Näst bästa valresultatet någonsin]

  Då passade vi på att säga Tack Värnamo! med ett flygblad till alla hushåll där vi även påminde om höstens val och att vi är beredda att fortsätta vara största alliansparti:
  [Tack Värnamo!]

  [Vi håller vad vi lovar] | [Våra valdokument] | [Våra valsedlar] | [Våra svar] | [Våra annonser]

  Vi håller vad vi lovar

  Våra viktigaste punkter i valmanifestet 2010

  Klart På gång Inte genomfört
  • höj vårdnadsbidraget    
  • förbättra näringslivsklimatet    
  • inför en äldrehälsocentral    
  • bygg en ny fotbollsarena    
  • skynda på förbifart Bor    
  • inför en familjecentral    
  • bygg ut fjärrvärmen    
  • öka andelen miljösmart energi    
  • samordna frivilliginsatserna    
  • utveckla Sydsvenska krysset, biogascentret och Gummifabriken    
  • förbättra tillgängligheten för funktionshindrade    
  • öka valfriheten inom vård, skola och omsorg    

  Våra valdokument

  Valprogram – Rätt agenda för Värnamo

  Kristdemokraterna Värnamo. Valprogram 2014. Kommunpolitiskt program 2015-2018. Rätt agenda för Värnamo. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se

  Valprogrammet är en heltäckande beskrivning av den politik vi tänker föra efter valet. Det ligger till grund för valmanifestet som delas ut till alla väljare i augusti. Vi tror att valprogrammet främst kommer att användas av våra egna politiker, intresserade väljare, journalister, lärare och elever med flera.

  Vårt valprogram Rätt agenda för Värnamo:
  [Valprogram_2014]

  Läs om när vi presenterade valprogrammet:
  [Rätt agenda för Värnamo]

  Valtidning

  Tidningen delas ut till alla hushåll. Här kan du läsa korrekturet till värnamosidorna:
  [2014_Valtidning_Varnamo_kommun]

  Kommunfolder

  Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i! Innehåller valsedlar. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se Kristdemokraterna Värnamo

  Foldern innehåller vårt valmanifest och delas ut till alla hushåll tillsammans med våra valsedlar. Här kan du läsa den:
  [2014_Val_Kommunfolder]

  Valmanifest

  Valmanifest. Värnamo - världens bästa plats att växa upp på. Kristdemokraterna. Familjens röst.

  Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i
  Camilla Rinaldo Miller, Monica Johnsson och Christer Fjordevik presenterar våra hjärtefrågor. (Foto: Håkan Johansson)

  Camilla Rinaldo Miller, Monica Johnsson och Christer Fjordevik presenterar våra hjärtefrågor. (Foto: Håkan Johansson)

  Tänk dig en kommun som sätter barns och ungas behov först. Den skulle väl vara bra för alla?

  Tänk dig en kommun som sätter de som har det svårast att ta sig fram först. Den skulle väl vara bra för alla?

  Tänk dig en kommun som sätter äldres vardagsliv först. Den skulle väl vara bra för alla?

  Vi kristdemokrater vill arbeta för att Värnamo ska vara Sveriges bästa kommun att växa upp i. Det gör vi genom att:

  • stödja familjens möjligheter att leva tillsammans.
  • bygga en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar kommun.
  • arbeta för en kommun där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

  Är du också angelägen om våra barns och ungas uppväxtvillkor?

  Vill du också göra det lättare för familjer att få ihop vardagen?

  För att bygga en bra kommun måste man börja från rätt håll – med barns och ungas uppväxtvillkor. En barndom går inte i repris – därför är vi familjens röst. Ge oss makt att bygga en samhällsgemenskap för det gemensamma bästa.

  Rösta på Kristdemokraterna den 14 september!

  Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd
  Christer Fjordevik, Värnamo
  Monica Johnsson, Rydaholm

  Rätt agenda för Värnamo
  • Minska barngruppernas storlek i förskolan till max 15 barn.
  • Garantera mångfald och valfrihet i barnomsorgen – höj vårdnadsbidraget.
  • Arbeta för att rusta upp riksväg 27 och prioritera förbifart Bor.
  • Ge lärarna mer tid med eleverna.
  • Inför en elevhälsogaranti i skolan.
  • Arbeta för trygghetsboenden i kommunen.
  • Starta en seniorcentral.
  • Arbeta för fler praktikplatser så att arbetslösa lättare kan få jobb.
  • Bygg ut fjärrvärmen och öka andelen miljösmarta energislag.
  • Familjekonsekvensanalysera alla politiska beslut.
  • Öppna servicepunkter på landsbygden.
  • Arbeta för 100 % bredbandstäckning i hela kommunen.
  • Inför äldreboendegaranti för alla över 85 år.

  Affischer

  [2014_Affisch_Valmanifest]
  [2014_Affisch_Valsedlar]

  Rätt agenda för Värnamo! Camilla Rinaldo Miller. Familjens röst. Kristdemokraterna

  Våra valsedlar

  [Värnamo kommun] | [Värnamo stad] | [Värnamo västra kommundel] | [Värnamo östra kommundel]

  Christer Fjordevik, Värnamo, Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd och Monica Johnsson, Rydaholm, är Kristdemokraternas toppkandidater i kommunvalet. (Foto: Håkan Johansson)

  Christer Fjordevik, Värnamo, Camilla Rinaldo Miller, Bredaryd och Monica Johnsson, Rydaholm, är Kristdemokraternas toppkandidater i kommunvalet. (Foto: Håkan Johansson)

  Värnamo kommun

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  2. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  3. Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  4. Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  5. Ann-Sofie Björhag, Verksamhetsansvarig, Värnamo
  6. Stig Claesson, Företagare, Värnamo
  7. Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  8. Arnold Carlzon, Lärare, Bor
  9. Lena Freij, Kokerska, Värnamo
  10. Patrik Ekwall, Företagare, Värnamo
  11. Gunnel Youngström, Pensionär, Värnamo
  12. Håkan Johansson, Studie- & yrkesvägledare, Värnamo
  13. Sanja Mikulic, Modersmålslärare, Värnamo
  14. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
  15. Anneli Forsgren, Sjukgymnast, Forsheda
  16. Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  17. Arben Murati, Fritidsledare, Värnamo
  18. Evanjeline Eriksson, Arbetsförmedlare, Värnamo
  19. Stefan Petersson, Distriktsläkare, Värnamo
  20. Margareta Svensson, Resurspedagog, Värnamo
  21. Leif Bäckrud, Tekniskt säljstöd, Rydaholm
  22. Maria Jonsson, Förskollärare, Värnamo
  23. Robert Tedenby, Verksamhetsansvarig, Värnamo
  24. Lars-Gunnar Wettebrand, Konsulent, Värnamo
  25. Karin Rylander, Pensionär, Värnamo
  26. Håkan Fransson, Företagare, Värnamo
  27. Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  28. Bernt Olsson, Fd rektor, Forsheda
  29. Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  30. John-Erik Johansson, Pensionär, Värnamo
  31. Isak Torebrand, Transportansvarig, Värnamo
  32. Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  33. Bo Bengtsson, Lantbrukare, Värnamo
  34. Maths Holmberg, Företagare, Värnamo

  Värnamo kommun

  0068-08815

  Värnamo stad

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  2. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  3. Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  4. Ann-Sofie Björhag, Verksamhetsansvarig, Värnamo
  5. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
  6. Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  7. Patrik Ekwall, Företagare, Värnamo
  8. Gunnel Youngström, Pensionär, Värnamo
  9. Stefan Petersson, Distriktsläkare, Värnamo
  10. Maria Jonsson, Förskollärare, Värnamo
  11. Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  12. Margareta Svensson, Resurspedagog, Värnamo
  13. Robert Tedenby, Verksamhetsansvarig, Värnamo
  14. Lars-Gunnar Wettebrand, Konsulent, Värnamo
  15. Anders Magnusson, Skötare, Värnamo
  16. Arben Murati, Fritidsledare, Värnamo
  17. Karin Rylander, Pensionär, Värnamo
  18. Cenni Frick, Pensionär, Värnamo
  19. Håkan Fransson, Företagare, Värnamo
  20. Lennart Johansson, Tekniker, Värnamo
  21. Evanjeline Eriksson, Arbetsförmedlare, Värnamo
  22. Alf Svensson, Säljare, Värnamo
  23. Maths Holmberg, Företagare, Värnamo

  Värnamo stad

  0068-08817

  Värnamo västra kommundel

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  2. Stig Claesson, Företagare, Värnamo
  3. Håkan Johansson, SYV., Värnamo
  4. Evanjeline Eriksson, Arbetsförmedl., Värnamo
  5. Bertil Isaksson, Banktjänsteman, Bredaryd
  6. Gunnel Crona, Administratör, Värnamo
  7. Bernt Olsson, Fd rektor, Forsheda
  8. Rode Lindahl, Innesäljare, Värnamo
  9. Kjell Andersson, Snickare, Värnamo
  10. Sanja Mikulic, Modersmålslärare, Värnamo
  11. Per-Åke Eriksson, Ingenjör, Värnamo
  12. Anneli Forsgren, Sjukgymnast, Forsheda
  13. John-Erik Johansson, Pensionär, Värnamo
  14. Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo

  Värnamo västra kommundel

  0068-08820

  Värnamo östra kommundel

  VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  2. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Bredaryd
  3. Arnold Carlzon, Lärare, Bor
  4. Lena Freij, Kokerska, Värnamo
  5. Roland Johansson, Pensionär, Bor
  6. Leif Bäckrud, Tekniskt säljstöd, Rydaholm
  7. Isak Torebrand, Transportansvarig, Värnamo
  8. Eva Pettersson, Farmaceut, Värnamo
  9. Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  10. Sanja Mikulic, Modersmålslärare, Värnamo
  11. Ingvar Sandolf, Pensionär, Rydaholm
  12. Bo Bengtsson, Lantbrukare, Värnamo
  13. Kjell Johansson, Fastighetsskötare, Värnamo
  14. Lars-Evert Jonsson, Pastor, Värnamo

  Värnamo östra kommundel

  0068-08824

  [Alla valsedlar i kommunfullmäktigevalet]

  Våra svar

  Värnamo Nyheters frågor

  Finns det en smärtgräns för vad slutnotan för Gummifabriken får bli?
  Ja.
  Ska skatten höjas, sänkas eller förbli oförändrad?
  Skattesatsen ska vara tillräcklig för att garantera kommunmedlemmarna den servicenivå som Kf har faställt. Denna kan vara olika under olika perioder. Strävan är att hålla skattesatsen låg och därför är det viktigt att skapa incitament för tillväxt och fler kommunmedlemmar som betalar skatt.
  Hur ska man höja kvaliteten i äldreomsorgen?
  Tjänstegarantier, mångfald och valfrihet, rätt till särskilt boende vid 85 års ålder.
  Var i Värnamo bör en ny skola byggas?
  Där den bäst behövs, men Östboskolan måste vara första alternativet.
  Hur gör man Värnamo centrum mer attraktivt?
  Vi vill ha en tredje bro, göra Åbroparken mer attraktiv med t ex en skateboardramp, stödja Värnamo City i ansträngningarna att skapa fler event i centrum.
  Om ni får 64 miljoner kr (= 1 skattekrona i Värnamo) att använda fritt i den kommunala verksamheten, vad vill ni göra med de pengarna?
  Max 15 barn i förskolegrupperna, elevhälsogaranti och höjt vårdnadsbidrag.
  Vilka satsningar är viktigast för att ytterområdena ska utvecklas?
  100% bredbandstäckning, servicepunkter och förbifart Bor.

  SVT:s Pejl på kommun- och landstingsvalen

  [Kristdemokraterna i Värnamo kommun]

  Våra annonser

  Mer tid för eleverna! Camilla Rinaldo Miller. Toppkandidat i kommunvalet. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-07-26: Värnamo Nyheter

  Seniorcentral - för bättre hälsa! Torbjörn Eriksson. Toppkandidat i landstingsvalet. Kristdemokraterna Värnamo. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-02: Värnamo Nyheter

  Höj vårdnadsbidraget! Monica Johnsson. Toppkandidat i kommunvalet. Kristdemokraterna Värnamo. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-09: Värnamo Nyheter

  Viktigt för Kärda!? Välkommen till församlingshemmet den 11 augusti klockan 18. Vi bjuder på fika, samtal om Kärda och underhållning. Kristdemokraterna Värnamo. Familjens röst. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-09: Värnamo Nyheter

  Miljösmart? Självklart! Christer Fjordevik. Toppkandidat i kommunvalet. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-16: Värnamo Nyheter

  Trygghetsboende? Ja! Christer Fjordevik. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-23: Värnamo Nyheter (högst upp till höger på sidan 1)

  Äldreboendegaranti? Ja! Monica Johnsson. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-08-30: Värnamo Nyheter (högst upp till höger på sidan 1)

  Kom och lyssna till Göran Hägglund. Kristdemokraterna är på Flanaden i dag kl.12.45. Duojazz står för underhållningen och vi bjuder på fika. Sverige ska vara världens bästa land att växa upp i! Kristdemokraterna. @goranhagglund

  2014-08-30 skulle denna varit inne i Värnamo Nyheter men hamnade i Jönköpings-Posten i stället. (Produktion: Jönköpingsdistriktet)

  Utveckla sjukhuset! Torbjörn Eriksson. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-09-06: Värnamo Nyheter (högst upp till höger på sidan 1)

  Rätt agenda för Värnamo

  2014-09-05: Värnamo.nu

  Maria Larsson valspurtar. Lördag 13:e september klockan 13:00 i valstugan på Flanaden i Värnamo. Musikunderhållning, utfrågning av kandidater. Tävling - Vinn en cykel. Kristdemokraterna

  2014-09-13: Värnamo Nyheter (Produktion: Jönköpingsdistriktet)

  Max 15 barn i förskolan! Camilla Rinaldo Miller. Familjens röst. Kristdemokraterna Värnamo. varnamo.kristdemokraterna.se

  2014-09-13: Värnamo Nyheter (högst upp till höger på sidan 1)

  Rätt agenda för Värnamo

  2014-09-13: Värnamo Nyheter (längst ner på sidan 1)

  Landstingsfullmäktige

  Läs mer på distriktets hemsida:
  [Kristdemokraterna i Jönköpings län]

  Våra valdokument

  Regionalt valprogram 2014 – en region där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter

  [2014_Val_regionalt-valprogram-en-region-dar-ingen-halls-tillbaka-och-ingen-lamnas-efter]

  Regionalt valmanifest 2014 – sju politiska krav från Kristdemokraterna

  [7 politiska krav från Kristdemokraterna]

  Landstings/regionfolder

  Foldern delas ut till alla hushåll och innehåller valsedlar. Här kan du läsa den:
  [2014_Val_Kommunfolder]

  Rätt agenda för landstinget/region Jönköpings län

  Torbjörn Eriksson, Överläkare på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus. Toppkandidat i region-/landstingsvalet.

  Torbjörn Eriksson, Överläkare på kirurgkliniken, Värnamo sjukhus. Toppkandidat i region-/landstingsvalet. (Foto: Håkan Johansson)

  Sjukvården ska hålla toppklass och ingen ska behöva vänta onödigt länge på vård. Vi medborgare ska själva få välja vårdgivare. De ekonomiska ersättningssystemen i sjukvården ska bygga på att pengarna följer patienten och fördelas efter behov. Det stärker patienternas ställning och leder till mer effektivt använda sjukvårdsresurser. Vi ska fortsätta ha tre fullvärdiga akutsjukhus i länet. Ytterligare satsningar behöver göras på cancervården, barn- och ungdomspsykiatrin och på vården i livets slutskede. Vi behöver också förbättra och förstärka det förebyggande hälsoarbetet.

  För att man ska kunna bo på en plats och arbeta eller studera på en annan behövs bra kollektivtrafik med goda pendlingsmöjligheter i hela länet. Det är viktigt att rusta upp järnvägen Värnamo-Jönköping för snabbare tågtrafik. Andra prioriterade infrastruktursatsningar är upprustning av riksväg 27, Europakorridoren och full bredbandstäckning i hela regionen.

  För att regionens företag ska kunna växa och utvecklas, och därmed skapa jobb och generera skatteintäkter, måste det finnas människor med rätt utbildning. Det behövs en ökad regional samverkan för fler och bättre yrkesutbildningar.

  Vår region har utmärkta förutsättningar för att även fortsättningsvis ha en stark företagarkultur byggd på skaparkraft, ett starkt civilsamhälle där omtanken om våra medmänniskor är grunden och hälso- och sjukvård i svensk toppklass. Men vi vill mer och det är dags att spänna bågen för att kunna möta framtidens utmaningar. Kristdemokraternas fokus är tydligt: Region Jönköpings län ska vara en bra plats att leva på – speciellt för våra barn och unga.

  Vår agenda
  • Förstärk och utveckla vården i livets slutskede.
  • Satsa mer på förebyggande hälsoarbete.
  • Fortsätt utveckla Värnamo sjukhus.
  • Inför vårdval i all öppenvård.
  • Arbeta bort vårdköerna.
  • Stärk patienternas ställning i vården.
  • Inrätta seniorcentraler, där man fokuserar på äldres hälsa, i alla kommuner.
  • Rusta upp och elektrifiera järnvägen Värnamo-Jönköping.
  • Rusta upp riksväg 27.
  • 100% bredbandstäckning i hela regionen.
  • Fler yrkesutbildningar inom bristyrken.

  Våra valsedlar

  VAL TILL LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Torbjörn Eriksson, Läkare, Värnamo
  2. Marianne Andersson, Undersköterska, Skillingaryd
  3. Mia Frisk, Landstingsråd, Tenhult
  4. Arnold Carlzon, Lärare, Bor
  5. Sofia Isaksson, Lärare, Hok
  6. Håkan Johansson, Studie- & yrkesvägledare, Värnamo
  7. Maritha Bengtsson, Ekonomiassistent, Skillingaryd
  8. Christer Fjordevik, Präst, Värnamo
  9. Hanna Sandén, Tågvärd, Vaggeryd
  10. Donald Crona, Kronofogde, Värnamo
  11. Rode Enell, Anhörigkonsulent, Vaggeryd
  12. Ibrahim Candemir, PA-systemkonsult, Värnamo
  13. Maria Ekdahl, Lokalvårdare, Skillingaryd
  14. Gunnar Crona, Skolchef, Värnamo
  15. Monica Johnsson, Sjuksköterska, Rydaholm
  16. Johnny Wackt, Jordbrukare, Vaggeryd
  17. Xhilda Bushati, Kemist, Värnamo
  18. Peter Johnson, Begravningsentreprenör, Värnamo
  19. Lena Freij, Kokerska, Värnamo
  20. Maths Holmberg, Företagare, Värnamo

  Vaggeryds och Värnamo kommuner

  0068-08320

  [Alla valsedlar i landstingsfullmäktigevalet]

  Riksdagen

  Läs mer på distriktets hemsida:
  [Kristdemokraterna i Jönköpings län]

  Se vår valfilm:
  [Familjens röst]

  VAL TILL RIKSDAGEN

  Kristdemokraterna

  Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en eller någon annan kandidat än de som står nedan.

  1. Stefan Attefall, Civil- & bostadsminister, Jönköping
  2. Maria Larsson, Barn- & äldreminister, Gnosjö
  3. Andreas Carlson, Riksdagsledamot, Mullsjö
  4. Irene Oskarsson, Riksdagsledamot, Aneby
  5. Mattias Ingeson, Bitr generalsekreterare, Eksjö
  6. Camilla Rinaldo Miller, Frisör, Värnamo
  7. Ola Nilsson, Ordf. socialnämnden, Jönköping
  8. Gabriella Lönn, Studerande, Jönköping
  9. Saddia Hidalgo Larsson, Projektledare, Jönköping
  10. Ingemar Ericsson, Polis, Jönköping
  11. Margareta Andersson, Lantbrukare, Nässjö
  12. Hans Jarstig, Konsult, Habo
  13. Monica Samuelsson, Skribent, Vetlanda
  14. Simon Rundqvist, Barnläkare, Jönköping
  15. Sofia Isaksson, Lärare, Vaggeryd
  16. Robert Tedenby, Verksamhetsansvarig, Värnamo
  17. Ulla Gunnevik Sandstedt, Socialarbetare, Jönköping
  18. Mats Antonsson, Skatteinformatör, Tranås
  19. Anna-Karin Yngvesson, Undersköterska, Sävsjö
  20. Börje Malmborg, Entreprenör, Gislaved
  21. Sara Bäckman, Handläggare, Jönköping
  22. Stefan Ottosson, VD, Vaggeryd
  23. Laila Norss, Kulturaktör, Nässjö
  24. Stefan Gustafsson, Kommunalråd, Sävsjö
  25. Mia Frisk, Landstingsråd, Jönköping

  Jönköpings län

  0068-08579