Bygg Attefallshus

”Ingen kan hjälpa alla men alla kan hjälpa någon.”
Vi står inför utmaningen att snabbt få fram lämpliga bostäder till ett överkomligt pris, som innebär ett effektivt användande av de pengar vi har tillgång till.
Habo kommun är inte ensam om att stå inför dessa utmaningar.
Fler Attefallshus eller små, privata lägenheter ökar på sikt möjligheterna för ungdomar att hitta sitt första boende i Habo och blir alltså en vinst som sträcker sig längre än de första år då de används för flyktingfamiljer.
Bild-motion

 

Kristdemokraterna lämnar DÖ

Kristdemokraternas riksting beslutade att lämna Decemberöverenskommelsen
Kristdemokraterna ska eftersträva att realisera sin politik
och vi kommer att rösta på vårt eget budgetförslag i riksdagen.
Vi kommer att fortsätta att utveckla vår oppositionspolitik och fortsätta att
vara en del av alliansen säger Ebba Busch Thor partiledare

Familjecentral invigd i Habo

Kristdemokraterna har kämpat för att en familjecentral skulle bli verklighet
sedan 1999. I dag är det en glädje dag för alla barnfamiljer och Habo kommun
att familjecentralen är klar att starta under september. Charlotte Lindholm uppväxt i Habo, har ansvarat för interiören som färgsättning, inredning som väcker beundran.

Extrör

Extriör

Fam

Välkomnande entré

sagor

Sagorum

allrum

mysr FC

 

 

Äntligen medborgarförslag i Habo

Kommunfullmäktige beslutade i augusti mötet att införa medborgarförslag från 2016.
Vi Kristdemokrater började motionera redan 2003. Moderaterna och Socialdemokraterna har varit motståndare till förslaget.
Men nu blir det verklighet i Habo för våra medborgare.
Här är ett utdrag av motionen från 2003.
”För att öka invånarnas intresse för de kommunala frågorna och för att utöka deras inflytande är idén med medborgarförslag en bra möjlighet..
Jag föreslår därför att kommunfullmäktige besluta. Att kommunens invånare ges möjlighet att lämna medborgarförslag.”

 

 

 

Habo Wolley får Vitsippspriset.

Bild-vitsippspriset.1

Ordf. Marie Lindholm överlämnar diplom och pris till Habo Wolley ordf. Jan-Anders Haag

Kristdemokraterna har i mer än tjogo år uppmärksammat föreningar / personer som utför något utöver det vanliga. I år vill vi uppmärksamma Hobo Wolley för deras engagemang för barn och föräldrar med att utveckla Kidsvolleyidén. Detta anser vi i Kristdemokraterna är ett framgångskoncept. Kristdemokraterna har beslutade att utse Habo Wolley / Kidsvolley till att få årets vitsippspris för detta beundransvärda engagemang för barn och föräldrar i Habo.
Diplom och motivering
Vitsippspriset  tilldelas  Habo Wolley
Motivering: Klubben har ett brett arbete bland barn och unga.
Klubben har utvecklat Kidsvolleyidén som engagerar ett stort antal barn, föräldrar och ledare. Att engagera både barn och föräldrar har blivit ett framgångskoncept.
Kristdemokraterna i Habo
Habo 2015-05-18

Vitsippan är symbolen för Kristdemokraterna. Vår för hand tecknade vitsippa talar omenkelhet, äkthet och samtidigt mänsklig ofullkomlighet. Mitt i denna ofullkomlighet uträttar människor stordåd – ofta i det tysta. Vitsippspriset delas ut för gärningar gjorda i denna anda.