Våra förtroendevalda

 

förtroendevalda1

Landstingsfullmäktige, Stockholms län
Karl Henriksson, ledamot
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Kommunfullmäktige
Karl Henriksson, ledamot (gruppledare)
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Stephanie Hansson, ledamot
Epost: stephanie.hansson@live.se

Gorges Barkho, ersättare
Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

Pia Berkman, ersättare
Epost: pia.berkman@gmail.com

Kommunstyrelsen
Karl Henriksson, ledamot
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Förskolenämnden
Karl Henriksson, ordförande
Epost: karl.henriksson@huddinge.se
Richard Rönnklint, ersättare
Epost: r.ronnklint@gmail.com

Grundskolenämnden
Gorges Barkho, ledamot
Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

Gymnasienämnden
Kaija Jansson, ersättare
Epost: kaija.jansson@gmail.com

Äldreomsorgsnämnden
Stephanie Hansson, 1:e vice ordf.
Epost: stephanie.hansson@live.se

Socialnämnden
Malak Guirguis, ledamot
Epost: malak.guirguis@yahoo.com
Daniel Andersson, ersättare
Epost: daniel.a.andersson1@gmail.com

Kultur- och fritidsnämnden
Dennis Åström Ullström, ersättare
Epost: dennis.au@telia.com

Natur- och byggnadsnämnden
Rolf Johansson, ersättare
Epost: datarolf@telia.com

Tillsynsnämnden
Christer Bergh, ersättare
Epost: christer.bergh@apcoa.se

Valnämnden
Kjell Wingmyr, ersättare
Epost: kjell.wingmyr@skanova.se

Demokratiberedningen
Kjell Wingmyr, ledamot
Epost: kjell.wingmyr@skanova.se

Huddinges råd för funktionshinderfrågor
Pia Berkman, ledamot
Epost: pia.berkman@gmail.com

Huddinge Pensionärsråd
Stephanie Hansson, ledamot
Epost: stephanie.hansson@live.se

Huge Fastigheter AB, styrelse
Tomas Hansson, ledamot
Epost: tomas.hansson@huddinge.se

Södertörns Energi AB, styrelse
Tomas Hansson, ledamot
Epost: tomas.hansson@huddinge.se