• Gymnasieskola

  ”Skolan har två huvuduppgifter: dels att stimulera elevernas intellektuella och praktiska kunskapsutveckling och kritiska tänkande och dels att, tillsammans med föräldrarna, fostra eleverna till ansvarsfulla samhällsmedborgare.” (Kristdemokraternas principprogram, sida 78.)

  Kristdemokraterna vill betona vikten av en skola som har höga förväntningar på både elever och personal. En skola som möter varje elevs utmaningar med tro på elevens potential att lyckas efter sin bästa förmåga. En sådan skola sätter mål som både elev och föräldrar kan förstå.

   

  Kristdemokraterna i Huddinge vill:

  • utveckla teknikcollege och vårdcollege så att fler väljer yrkesinriktade utbildningar.
  • att kommunen ska utveckla den yrkesinriktade vuxenutbildningen så att den ger fler en snabb och fungerande väg till jobb.
  • att kommunen ska erbjuda spetsutbildningar på gymnasienivå i samarbete med universitet och högskolor och elever i gymnasieskolan ska ges möjlighet att läsa högskolekurser.
  • att ett nära samarbete ska finnas mellan skolan och det lokala näringslivet, vad gäller t.ex. lärlingsutbildningar, prao och feriepraktik.
  • att kommunens grund- och gymnasieskolor ska fortsätta sitt framgångsrika arbete med att uppmuntra fler elever att starta och driva företag, t.ex. genom Ung Företagsamhet.
  • samarbeta med det lokala civilsamhället för att uppmuntra till ideellt engagemang.
  • att kommunen systematiskt ska arbeta för att stödja barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer, från förskola till gymnasieskola, för att kraftigt öka andelen som går ut gymnasiet med fullständiga betyg.
  • att varje skola aktivt och utan dröjsmål ska uppmärksamma elever som har hög frånvaro och vidta nödvändiga åtgärder så att eleven börjar delta i undervisningen igen.
  • utveckla elevhälsogaranti så att varje elev kan komma i kontakt med elevhälsan inom 24 timmar.
  • att all pedagogisk personal i gymnasieskolan ska ha relevant pedagogisk utbildning och ges möjlighet till personlig kompetensutveckling.
  • att ansvaret för gymnasieskolorna i Stockholms län ska föras över till regionen.