MED HJÄRTA FÖR HUDDINGEBORNA

Ditt stöd ger oss möjlighet att fortsätta arbeta för en kommun som värderar människan före systemet.

  • Dags för Huddinge att gå med i WHO:s nätverk för äldrevänliga städer och kommuner
  • Max 12 barn i förskolans småbarnsgrupper
  • Bygg fler småhus

TRYGGA BARN VÄXER UPP TILL TRYGGA VUXNA

"Trygghet börjar i familjen. Därför vill vi utveckla Huddinges familjecentraler och satsa på föräldrarådgivning i skolorna." – Anneli Johansson (KD)

TRYGGHET BÖRJAR I FAMILJEN

"Kristdemokraterna vill se en kommun där skola, polis och socialtjänst arbetar tillsammans med familjen för att skapa ett tryggt Huddinge." – Gorges Barkho (KD)

Vad vill vi Kristdemokrater i Huddinge

Vi är redo att göra Huddinge mer äldrevänligt

Läs mer

Politiken ska inte toppstyra!

Jag tycker att politiken och samhället ska byggas underifrån. Politiken ska stödja och ge förutsättningarna – inte styra. Familjen spelar en avgörande roll, det är där vårt samhälles framtid formas. Vi vill ge mer makt till föräldrarna så att de kan ge en bra grund till sina barn. Vi tycker att de själva ska få bestämma över hur de vill göra med föräldraledigheten, barnomsorgen och tiden med barnen. Vänsterregeringen jobbar tvärtom. De vill minska familjens valfrihet och möjlighet till mer tid för barnen. Det säger jag och alla andra kristdemokrater nej till. Vi kommer ta kampen för familjen.

  • Ebba Busch (KD)
  • Partiledare