Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

Efter beslut av kommunstyrelsen på senaste sammanträdet den 6 mars så kommer nu två nya förskolor att byggas i Huddinge, en i Sjöängen i Trångsund och en i Balingsnäs i centrala Huddinge.
Förskolan i Sjöängen kommer att byggas i två våningar och kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn. Det är Huddinge Samhällsfastigheter AB som äger tomten och förskolan beräknas stå klar till andra halvåret 2021. I samband med öppnandet kommer den fristående förskolan Friskus att ta över nuvarande förskolan Sjöängens lokaler.

Den nya förskolan i Balingsnäs kommer att byggas där den ganska slitna förskolan Balingsnäs ligger idag. Under tiden som den nya förskolan byggs kommer barnen att få vara på förskolan Fjällbacken 2, 400 meter bort. Den nya förskolan kommer att kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn, vilket innebär ett nettotillskott av förskoleplatser om ca 80.

– Vi kristdemokrater prioriterar också mindre barngrupper i förskolan, och genom dessa byggnationer kan utrymme skapas för att minska barngrupperna. Vi ser mycket positivt på att två nya förskolor byggs då vi vill se till barnens behov och barnens främsta i alla situationer och när kommunen växer behövs det fler platser, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och tills nyligen ordförande i förskolenämnden.

Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ.

– Det är valfritt att välja, men med det här beslutet blir det ökad likvärdighet mellan alla utförare. Vi har lyssnat på företagen som bedriver hemtjänst och sett att det här en viktig fråga för dem. Förändringen bidrar till att göra Huddinge till en mer företagsvänlig kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Från och med januari månad har timersättningen för hemtjänstinsatser höjts med ca 10 procent för att ge alla hemtjänstutförare bättre förutsättningar att ge sina brukare en god omsorg.

Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden

Igår valdes Dennis Åström Ullström, 20 till vice ordförande i grundskolenämnden. Dennis studerar på juristprogrammet, har tidigare varit ombudsman i KDU Stockholm och sitter idag som ersättare i både kommunfullmäktige och landstinget. En av hans och Kristdemokraterna i Huddinges viktigaste valfrågor handlade om elevhälsan.

– I valet lovade vi att varje elev ska få kontakt med elevhälsan inom ett dygn och det kommer vi att genomföra denna mandatperiod, säger Dennis Åström Ullström (KD).

Kristdemokraterna menar att människan är en gemenskapsvarelse som utvecklas i relation till andra människor.

–    För att alla elever ska kunna få de kunskaper de behöver måste skolan ta ansvar för elevernas psykiska hälsa. En elev som mår bra kan dessutom lyfta sin omgivning, exempelvis sina vänner och sin familj. Skolan är en plats där relationer är centralt och eftersom vi människor påverkas av varandra är det viktigt att vi snabbt kan hjälpa varje elev så att vi kan bryta negativa spiraler.

Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Från och med årsskiftet kommer Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson att skifta fokus från förskolenämnden till den nyinrättade vård- och omsorgsnämnden. Karl kommer även att få ett kommun-övergripande kommunalråds-ansvar för digitalisering och innovation.

Hur känns det att lämna ansvaret för förskolefrågorna?
– Det känns som att jag fått en väldigt spännande och utmanande ny portfölj men samtidigt är det med visst vemod jag lämnar ifrån mig förskolefrågorna, säger Karl Henriksson.

Det har varit fyra tuffa år då jag fått arbeta väldigt hårt för att få ordning på de kommunala förskolornas ekonomi. Vi har också genomfört en rad viktiga beslut för att långsiktigt kunna minska barngruppernas storlek, förändrat pengsystemet, byggt många nya förskolor och fattat beslut om en rejäl budgetsatsning på förskolan för år 2019.
Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna skörda frukterna av det arbete vi gjort och det hade varit roligt att vara nämndens ordförande då.

Nu får du istället ansvar för en annan hjärtefråga för partiet, vård- och omsorgsfrågorna.

– Ja, det blir spännande. Jag har ju för ett par mandatperioder sedan varit ordförande i äldreomsorgsnämnden, men nu skapar vi en ny nämnd där även funktionshinderfrågorna och LSS ingår så det är många av partiets hjärtefrågor som hör hemma i vård- och omsorgsnämnden.

Vilka blir de viktiga utvecklingsfrågorna?

– Vi kristdemokrater har i Huddinge gått till val på fler bostäder för pensionärer. En del i detta är att det behövs fler äldreboenden. Bygget av ett nytt kommunalt äldreboende i kombination med förskola i hörnet Häradsvägen-Utsäljeleden har redan börjat men det finns också en rad privatägda äldreboenden som är i pipeline och förhoppningsvis snart ska komma igång.

 

Du får även ansvar för digitaliserings- och innovationsfrågor i kommunen.

– Ja, det känns viktigt att vi som kommun fokuserar på de viktiga framtidsfrågorna. Jag inspireras av ett citat av uppfinnaren och entreprenören Thomas Edison: ”There is always a way to do it better. Find it!” Den inställningen borde vi ha mer av i kommun-Sverige och inte minst i Huddinge – och väldigt ofta kommer det att handla om just digitalisering.

Har du några exempel på vad det kan handla om?
– Redan idag har vi infört en rad e-tjänster och inom till exempel bygglov och försörjningsstöd har man börjat automatisera även hanteringen av ärenden. Det finns ingen anledning att kvalificerade handläggare ska sitta och ägna sin arbetstid åt rutinärenden som lika gärna kan processas av en dator.

Ett konkret exempel på verksamhetsutveckling med brukarperspektiv som jag ofta nämnt i valrörelsen är nattkameror istället för att hemtjänsten kommer hem och väcker folk på nätterna för att se om de sover ordentligt.

Ett annat är en app som gör att vi kan förverkliga Kristdemokraternas vallöfte om en elevhälsogaranti som gör det möjligt att få kontakt med skolsköterska och kurator alla skoldagar, oavsett vilken skola man går på. Samtidigt vill jag vara noga med att vi som politiker inte ska sätta gränser för kreativiteten utan hela tiden utmana alla medarbetare till nytänkande och att hålla ögonen öppna för nya idéer.