Huddinge representerar i landstinget

Nu är samtliga  landstingsröster  räknade. Vi är mycket glada över att ha gått fram i landstingsvalet i Huddinges valkrets sydost och att vi har hela fyra företrädare från just Huddinge.

Karl Henriksson, ordinarie ledamot i landstinget och gruppledare i Huddinge
Stephanie Hansson, 3:e ersättare i landstinget och ledamot i kommunfullmäktige i Huddinge
Gorges Barkho, 2:e ersättare i landstinget och ersättare i kommunfullmäktige i Huddinge.
Dennis Åström Ullström, 1:e ersättare i landstinget och ersättare i kommunfullmäktige i Huddinge

– Tack för förtroendet att representera Kristdemokraterna i Sveriges näst största folkvalda församling, Stockholms läns landstingsfullmäktige. Ett särskilt tack till de 448 som valde att kryssa mitt namn! Jag ska göra mitt bästa för att förvalta det förtroendet och idogt jobba för en sjukvård och kollektivtrafik som man kan lita på, säger Karl Henriksson (KD).

 

KD-Stephanie Enda inkryssade fritidspolitikern i Huddinge

Som ENDA parti i Huddinge personkryssades båda våra ordinarie ledamöter, Karl Henriksson och Stephanie Hansson in i kommunfullmäktige. För att personkryssas krävs minst 5 % av rösterna. Även Mitt i Huddinge                        uppmärksammade det och kallade Stephanie för en ”kryssraket”. Stephanie är dessutom den enda fritidspolitikern i Huddinge som blev inkryssa.

– Det är fantastiskt roligt. Jag är överraskad och hade inte förväntat mig att det skulle gå så bra, säger 28-åriga Stephanie Hansson (KD) till Mitt i
Huddinge.

Läs hela artikeln här:

Kamile och Stephanie nya toppnamn i kommunvalet

 

94 procent får sitt förstahandsval i förskolan i Huddinge

Pressmeddelande 2018-10-05

I år har 94 procent fått sitt förstahandsval i förskolan – upp från 82 procent förra året. Det visar den senaste delårsrapporten för förskolan som igår behandlades av förskolenämnden.

– Valfrihet är ett grundfundament för en attraktiv förskola. Ökningen är resultatet av ett långsiktigt arbete och visar att förskoleplatserna nu äntligen är i fas med behoven, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande.

Under de kommande åren planeras och byggs ett stort antal nya förskolor i hela kommunen. I snitt beräknas det behövas 3,5 nya förskolor per år under den kommande tioårsperioden.

– För att kunna tillgodose familjernas behov av förskoleplatser och fortsätta minska barngruppernas storlek behöver vi fortsätta planera och bygga nya förskolor. Den höga andelen som får sitt förstahandsval är ett kvitto på att vi är på väg i rätt riktning, konstaterar Karl Henriksson.

För mer information:

 

Karl Henriksson (KD)                                                  Johanna Patricius (KD)
Kommunalråd och förskolenämndens ordförande        Politisk sekreterare
08 – 535 313 51                                                                       08– 535 301 69
karl.henriksson@huddinge.se                                  johanna.patricius@huddinge.se

      


Vårt valprogram 2018

Här kan du läsa vårt valprogram

Vårt valprogram 2018

Våra viktigaste frågor:

  • Minska barngruppernas storlek i förskolan med fokus på de yngre barnen.
  • Införa en äldreboendegaranti. Alla över 85 år ska få plats på ett anpassat boende när de behöver. Bygg 500 nya bostäder för pensionärer i Huddinge.
  • Försörjningsstöd ska alltid kombineras med aktivitetskrav, tex jobb eller studier
  • Barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer ska få bättre stöd, från förskola till gymnasieskola
  • Gör elevhälsan tillgänglig varje dag