Strategier för politiska prioriteringar

Visioner och strategier men också vilka konkreta aktiviteter och åtgärder som krävs för att nå dit var ämnet för en kd-dag i Sävsjö kommun. Stefan Persson tillsammans med Benjamin Pettersson höll ihop dagen och hade format den omfattande agendan. Det var var många som prioriterade att denna lördag vara med och prioritera bland olika politiska frågor de kommande åren. EU-valet fick också en del av tiden för denna strategidag. Fredrik Håkansson är lokal valledare och han gav en information om hur valrörelsen ska läggas upp för Kristdemokraterna.

Under denna strategidag samtalades om hur viktigt det är att kommunanställda alltid möter invånarna med ett gott bemötande. Det kom fram en ambition om en satsning på att antal företag och arbetstillfällen ska bli fler. Det ska vara en skola, vård och omsorg med ökande kvalitet. Med en ny översiktsplan som grund ska arbetet med detaljplaner ges ny fart. Kommunikationer och infrastruktur var en viktig fråga där det behövs rejäla förbättringar framöver.


Budget där vi bygger för framtiden


Läs mer

Kristdemokrater del av folkfest


Läs mer

Civilminstern på trevligt besök


Läs mer

Ella i topp till EU-val


Läs mer

Landshövding på besök


Läs mer

Distriktsstämma med 60 årsjubileum


Läs mer

Maria Larsson uppmuntrade på årsmöte


Läs mer

Självklart har Sävsjö en framtid


Läs mer

Maria Larsson kommer till årsmöte


Läs mer

Mer frihet och stöd i familjepolitik


Läs mer