• Bli kampanjarbetare

    Vi syns och vi når många när vi delar ut flygblad och annat kampanjmaterial centralt i Arboga. Det är framförallt inför EU-val och inför valet till kommun, region och riksdag som alla partier brukar lägga in en extra växel för att nå ut med det egna programmet,

    Det finns ett intresse för politik hos Arbogaborna. De tar emot våra flygblad. Några ber om ett komplett partiprogram. Några går med som medlemmar i KD medan andra först vill läsa in sig om vår politik för att jämföra med andra partier. Ibland står valet mellan oss och ett annat politiskt parti.

    Det är inte svårt att vara kampanjarbetare, Ofta räcker det med att kunna förklara varför man själv valt att aktivera sig i KD. Ingen kan svara på alla frågor. Därför är det helt ok att be om att stämma av frågan och för att senare återkomma med ett svar.