• Hållbar framtid

  Vi vill att Arboga ska ha en hållbar framtid i miljöfrågor för att göra kommunen
  attraktiv för invånare och företag. Vi verkar för att Arboga kommun, i sin
  verksamhet, arbetar aktivt för att hitta klimatsmarta, miljövänliga alternativ och
  lösningar samt att underlätta för varje medborgare att göra rätt för sig mot
  miljön. Vi verkar för ett socialt hållbart samhälle. Vi verkar för ett nytt återbruk i
  Arboga.