• KD i Arboga KS och i Nämnderna

  KOMMUNSTYRELSEN
  Ordinarie: Rahaf Ramdo, rhfmjd@gmail.com
  Ersättare: Mikael Skott, mikaelskott15@gmail.com

  SODCIALNÄMNDEN
  Ordförande: Rahaf Ramdo, rhfmjd@gmail.com
  Ersättare: Roland Magnusson, roland.magnusson@gmail.com
  Ersättare: Kjell Wendin, Kjell.wendin@gmail.com

  BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN
  Ordinarie: Mikael Skott, mikaelskott15@gmail.com
  Ersättare: Shaista Bergenbrandt, shaista.bergengrandt@arboga.se

  FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN
  Ersättare: Mikael Skott, mikaelskott15@gmail.com

  VALNÄMNDEN
  Vice ordf: Kjell Wendin, Kjell.wendin@gmail.com

  VÄSTRA MÄLARDALENS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND
  Ordinarie: Elias Wäfors, eliaswafors@gmail.com