• Tryggheten på gator och torg

    Alla Arbogabor ska känna sig trygga och inte bli utsatta för brott, vare sig i
    hemmet eller på gator och torg. I samarbete med polis, föreningar och näringsliv
    vill vi öka tryggheten i Arboga.