• Bli politikutvecklare

    En spännande och stimulerande uppgift är att utifrån vår ideologi och vår värdegrund utveckla vår kommunpolitik för att vara relevant och kunna möta såväl dagens behov som morgondagens.

    Vi har våra vallöften och vårt kommunpolitiska program som vi arbetat fram inför denna mandatperiod men samtidigt har vi samhällsförändringar och nya behov som ger oss nya utmaningar.

    Många känner otrygghet pga gängkonflikter och skjutningar runt om i vårt landet. Den svenska ekonomin har drabbats av en allmän konjunkturoro, stigande energipriser, minskad ekonomisk tillväxt och stigande boräntor som följd. Det krävs fortsatta insatser på regeringsnivå för att komma till rätta med dessa problem.

    På hemmaplan här i köping har vi ansvar för vård, omsorg och skolan men vi måste också på allvar få genomslag för vår näringspolitik för att gå från bottennivå bland Sveriges kommuner till toppnivå.

    KD prioriterar frågor om företagande och välfärd. För om Arboga inte hade sina företag, som ger jobb och skatteintäkter till välfärden, då skulle vi inte ha några pengar till välfärden. Nu arbetar vi för att ytterligare förbättra näringsklimatet i kommunen