• Villkor för företagande och entreprenörskap

  Arboga kommun har ett ansvar för att skapa goda villkor för entreprenörskap
  och företagande. För att nå framgång krävs att tänka nytt och kreativt. All
  handläggning ska vara effektiv och enkel. Upphandlingar ska göras så att flera
  från det lokala näringslivet kan vara med och konkurrera. Vi uppmuntrar initiativ
  som stärker kopplingen mellan skolan, högre utbildning och entreprenörskap.
  Samarbetet med Ung Företagsamhet måste stärkas. Vi vill profilera Arboga som
  en attraktiv kommun för kreativa och företagsamma människor.