• Fritids- och kulturliv

    Ett rikt fritids- och kulturliv är viktigt för både barn, unga och äldre. Investeringar
    på fritids- och kulturområdet bidrar till en mer attraktiv kommun för boende,
    näringsliv och besöksnäring och viktiga faktorer för en god livsmiljö.