• Integration

    Arboga kommun behöver större frihet för att hitta kreativa lösningar för
    integration, även tillsammans med civilsamhället och det lokala näringslivet.
    Detta kan underlätta för att fler ska få in en fot på arbetsmarknaden och få
    värdefull erfarenhet som gör det möjligt att gå vidare in i arbetslivet.