• Bli månadsgivare

    Kristdemokraterna är ett folkrörelseparti som framförallt bygger på engagemang och ideella insatser.

    Insatserna kan göras genom att berätta för vänner och bekanta om vad KD står för och åstadkommit. Att värva nya medlemmar är en annan mycket värdefull insats. Det går också att kombinera promenader med att samtidigt dela ut flygblad i brevlådor. Och sist men inte minst är ett ekonomiskt stöd mycket viktigt för oss för att kunna bli ännu bättre på att nå ut till Arbogaborna.

    Arboga kommunen ger ett partistöd till partierna som finns i kommunfullmäktige för att stötta den viktiga politiska dialogen med kommunen medborgare.  Men för att vi på allvar ska nå väljarna i valet 2026 med valinformation och valsedlar kommer vi att behöva en rejäl valbudget där sponsring i form av små och stora gåvor från våra medlemmar och sympatisörer kommer att behövas. Att bli månadsgivare är ett sätt att stödja vår verksamhet.