• Kunskapsfokus i skolan

  Vår skola ska präglas av kunskap, arbetsro och trygghet. Hur det går i skolan har
  stor betydelse för unga människors möjlighet att etablera sig på
  arbetsmarknaden, för att bygga ett självständigt liv.
  Viktiga frågor för lärarna är möjlighet till kompetensutveckling, en bra
  arbetsmiljö och löneutveckling. Gott ledarskap är en viktig förutsättning för att
  lärarna ska kunna göra ett bra arbete.