• Vår politik för ett bättre Arboga

  En välskött kommun
  Arboga är och ska förbli en välskött kommun. Det betyder ordning och reda, god
  ekonomi och hushållning med våra resurser.
  Arboga ska bli ett föredöme som förvaltar och vårdar sin kultur för eftervärlden.
  Stadsmiljön i centrum och miljön på landsbygden ska bevaras. Vi vill göra vår
  stadskärna mer attraktiv och tillgänglig samt främja handel och turism. Vi värnar
  om och utvecklar Arbogas viktiga besöksmål.
  Arboga kommun ska vara en bra arbetsgivare som ger personalen stort eget
  ansvar och uppmuntrar nya initiativ och utveckling. Vi anser att kommunens
  gemensamma värdegrund PUMI kommer skapa bättre styrbarhet, ökad
  effektivitet och stärkt identitet. PUMI står för en förkortning av orden;
  professionella, uthålliga, modiga och innovativa.