• Omsorg när den egna kraften inte räcker till

  Vi ska fortsätta att stärka inflytandet för alla äldre och personer med
  funktionsnedsättning. Vi vill införa ett boendeval som ger rätt att välja vilket
  boende man ska flytta till. För oss är det en självklarhet att det är boendet som
  ska anpassas efter den äldre eller personen med funktionsnedsättning. Det ska
  alltid finnas en parboendegaranti.

  Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor som av olika
  anledningar har hamnat i en situation de inte klarar av utan hjälp. Vår politik
  syftar till att ge den hjälpen och samtidigt skapa trygghetssystem som
  uppmuntrar och stöttar människor att, utifrån sina egna förutsättningar, kunna
  klara sig själva och återgå i arbete. Målet är livskvalitet för alla.
  Vi ska ge förutsättningar för en god arbetsmiljö för våra anställda inom vården.
  Arbetet med att stärka kompetensutvecklingen för medarbetare är viktig för att
  stärka kompetensförsörjningen och öka kvalitén inom vården.