• Få medlemsbrevet

    Som medlem kommer du regelbundet att få ett medlemsbrev via din e-post med aktuell information från Kristdemokraterna.

    Du kommer att få inbjudningar till möten med vår kommungrupp som träffas regelbundet inför viktiga beslut i fullmäktige och kommunstyrelsen. Där får vi information om vilka ärenden som är aktuella i kommunpolitiken. Då diskuterar vi vilka inspel vi kan göra och hur vi ska ställa oss till olika förslag.