• Vi måste få bort vårdköerna!

  Debattartikel vårdköer 2021-12-22.docx

 • Trafikkaos på E4 – igen!

  Debattartikel vägar 2021-12-09

 • För tryggare familjer – inför familjecentral i alla kommuner

  Debattartikel Familjecentraler 2022-01-31

 • Sömnigt regionfullmäktige

  En sömnig politisk majoritet med avsaknad av politiskt ledarskap och engagemang för demokratiska processer präglar Region Gävleborg på årets första fullmäktige.

  Ett sömnigt politiskt ledarskap 2022-02-21

 • Hyrpersonal och nätläkare i Region Gävleborg

  I ett inslag i de lokala nyheterna den 2/2 angående de skenande kostnaderna för hyrpersonal skyller Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Jan Lahenkorva på pandemin. Även nätläkarna får sig en känga när Lahenkorva säger att Region Gävleborg erbjuder bättre sjukvård än dessa.

  Hyrpersonalkostnaderna är i princip desamma mellan 2017 och 2019, knappt 294 mnkr. Räknar vi med Bollnäs sjukhus har kostnaden ökat. Region Gävleborg måste bli en mer attraktiv arbetsgivare, cheferna måste få mer...