• Gärna någon annanstans…

  Under mitt snart hela år som sjukskriven har jag hunnit fundera en del. Nu när jag är tillbaka i politiken igen har jag skrivit en debattartikel om en av de frågor som engagerar mig mest: Hur ska vi få bättre fart på byggandet?

  Gärna någon annanstans…

  Under nästan ett år har jag följt värnamopolitiken från sidan. Som ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden har det varit mycket intressant. Hela tiden händer det spännande saker. Kommunen växer och utvecklas.

  Den tiden hann jag reflektera en del. Något som jag frapperades av var på hur kort tid Nimbyfenomenet etablerades i Värnamo. Nimby står för Not in my backyard (inte på min bakgård). Uttrycket syftar på en inställning som hittills mest förekommit i storstäderna: Nya byggnader behövs i och för sig, men helst någon annanstans.

  Vi är många som ser att Värnamo behöver fler bostäder och skollokaler och mest akut är behovet i Värnamo stad. När byggplanerna påverkar det egna närområdet i form av att det blir trängre och ökad osäkerhet om vidare utveckling vill dock många bevara det invanda. Det är lätt att förstå.

  Det är alltså inte så konstigt att det kommer många överklaganden just nu, för det är nu när det byggs så mycket som det blir så mycket mer märkbart hur det påverkar närmiljön. Baksidan av detta är att både överklaganden och risk för överklaganden bromsar och fördyrar byggprocessen.

  Ett alternativt sätt att se på förtätningen av stadsbilden skulle kunna vara att vi kommer närmare varandra och att det därmed kan bli möjligt och mer rationellt att göra fler hållbara livsstilsval som att cykla, resa kollektivt och äga saker tillsammans med mera.

  Möjligheten att kunna överklaga beslut är en demokratisk rättighet som är viktig för ett rättssäkert samhälle. Vi kristdemokrater, och många med oss, anser dock att Plan- och bygglagen har alldeles för generösa regler för överklagande. Vi vill ändra på det!

  Med bibehållen rättssäkerhet skulle Riksdagen enkelt kunna minska antalet instanser, begränsa sakägarkretsen och införa någon form av administrativ avgift vid överklaganden till högre instans. Det skulle minska andelen onödiga överklaganden och därmed öka möjligheterna att nå de mål för byggande av bostäder och skolor som vi behöver nå.

  Håkan Johansson
  Kristdemokraterna Värnamo


  Publicerad:

  • 2018-02-20: Värnamo Nyheter