• Strategimöte om stadsbyggnadsvisionen

  I dag kände jag inte igen mig i stadshuset. Det var gestaltat med intryck från alla håll. Spännande! Spännande var även föreläsningar och workshop om stadsbyggnadsvisionen för Värnamo år 2035.

  Några gånger om året brukar kommunstyrelsen och nämndernas presidier med flera träffas och tänka strategiskt. Oftast ser det ut som vanligt, men i dag hade tjänstepersoner från utvecklings- och planavdelningarna gestaltat om kommunfullmäktigesalen med nya intryck från alla håll. Det skapade förväntan, i alla fall hos mig.

  Temat i dag var stadsbyggnadsvision Värnamo stad 2035. Först gav vår stadsarkitekt Behnam Sharo en intressant sammanfattning av hur staden har utvecklats i omgångar.

  – Värnamo tål den nuvarande utvecklingen, sade han bland annat. Vi har gjort resan förut.

  Efter det gav Peter Sjöström från Lunds universitet en föreläsning där han med utgångspunkt från andra städer gav inspel om vad som kan vara möjligt att utveckla och tänka på i Värnamo.

  • Både stadsmässighet och bymässighet.
  • Möten mellan landskapsrum och stadsrum.
  • Fler urbana platser.

  Det roligaste var workshopen där vi delades in i grupper. Omkring varsin karta fick vi tänka fritt tillsammans omkring framtida mötesplatser, bostads- och verksamhetsområden, utformning av station för höghastighetståg och framtidens värnamobo.

  Denna workshop var en del i arbetet med att ta fram en stadsbyggnadsvision och efter detta går arbetet vidare med att lyssna in hur invånare och företagare vill att staden ska utvecklas. Det ska bli mycket spännande att följa detta arbete.