• Allt från kvartersnamn till Trälleborgsskolan

    I dag var det dags för min första protokolljustering på länge för Samhällsbyggnadsnämnden. Sammanträdet ägde rum i onsdags och vi hade som vanligt uppe en stor mängd ärenden. De handlade om allt ifrån nya kvartersnamn till budget, Trälleborgsskolan och VM Camp i Åbroparken.

    I dag var det dags för min första protokolljustering på länge för Samhällsbyggnadsnämnden. Vi har gett namn åt fyra nya kvarter i Alandsryd. Vi har även godkänt förra årets verksamhetsberättelse och miljöavdelningens uppföljning av tillsynsplanen för 2017 och ny tillsynsplan 2018. Vi kan se att det finns ett litet underskott på personalsidan och det tar vi upp i budgetarbetet. Det gör vi även med investeringsförslagen. Samhällsbyggnadsnämnden avslog vidare en ansökan om kemisk ogräsbekämpning.

    Som vanligt var en hel del bygglov och detaljplaner uppe. Vi gav uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan för området bakom Tre Liljor och fick information om planerna för Karlsdal och tomten där Ö&B låg. Mest glädjande är att alla inblandade äntligen är överens så att vi kan sätta igång arbetet med en ny plan för Trälleborgsskolan.

    Vi har fått in ett medborgarförslag från en nioårig flicka som vill bygga en cykelbro. Det ska vi svara på. Nämnden vill även tänka vidare på förslaget att anordna en fotbollsfest, VM Camp, i Åbroparken i sommar och behöver mer information.