• Osexig och tråkig budget

  När Värnamo Kommunfullmäktige antog Alliansens budgetförslag på nästan två miljarder kronor i dag fick även jag en möjlighet att kommentera budgetförslagen utifrån Samhällsbyggnadsnämndens horisont. För nämndens del är det ingen större skillnad på dem…

  Budgetanförande

  Herr ordförande.

  Jag vill ge några kommentarer från Samhällsbyggnadsnämndens horisont.

  Först vill jag dock göra en bekännelse: Vi har missat mål under 2017. Vi planerade till exempel att bygga 125 bostäder. Det blev 240. Tittar jag några år bakåt i tiden så är det ett rekord.

  Andra rekord är att vi har hanterat 3978 diarieförda ärenden. Vi har diariefört 19 357 handlingar. Vi har beviljat runt 350 bygglov. Vi har gett tillstånd till 104 värmepumpar. Och så vidare…

  Varför räknar jag upp alla dessa rekordsiffror? Jo, de är en indikator på hur kommunen mår. Det är nämligen så att när Samhällsbyggnadsnämnden har mycket att göra så går det bra för Värnamo kommun. Det går bra för Värnamo nu! Vi ser utveckling. Och vi ser tillväxt – mänsklig tillväxt.

  Jag har tittat igenom budgetalternativen när det gäller Samhällsbyggnadsnämnden.

  Först och främst vill jag rikta ett tack till Miljöpartiet. Ni vill ju tilldela oss en extra miljon! Med det sätter ni fingret på något som är typiskt för en växande kommun, nämligen att nya kommunmedlemmar ger upphov till nya verksamheter. Nya verksamheter behöver tillstånd och tillsyn, vilket ger upphov till mer arbete för Samhällsbyggnadsnämnden . Det gillar vi! Jag bedömer det som att för närvarande klarar vi tillsynsbehovet inom befintlig budget, men vill samtidigt flagga till Kommunfullmäktige för att om nuvarande goda utveckling fortsätter så kan nästa Samhällsbyggnadsnämnd komma att behöva äska ökad budgetram för miljötillsynen.

  Tack även till Socialdemokraterna för ett väl genomtänkt budgetförslag. För Samhällsbyggnadsnämndens del skiljer den sig inte mycket från den budget jag har varit med och bidragit till. Jag vill bara påpeka vad som ser ut som ett skrivfel, nämligen att hur mycket pengar ni än tidigarelägger så kan vi inte få fram en detaljplan för ett nytt parkeringshus till hösten. Det beror inte på att vi inte vill ha ett parkeringshus eller brist på pengar utan på att tiden för att ta fram en detaljplan i enlighet med Plan- och bygglagen helt enkelt är för kort.

  För det tredje, tack till Alliansen för ert budgetförslag. Jag har ju fått vara med och bidra till det en del. Tack för det! Därför ser jag att det samtidigt som det bygger möjligheter för en fortsatt positiv utveckling i Värnamo kommun så har det en robust finansiering. Här finns inga extravaganser, så man skulle kunna säga att det är en tråkig, ja rentav osexig, budget. Dagens goda utveckling i Värnamo kommun bygger just på en ganska tråkig alliansbudget. För mig får en budget gärna vara osexig och tråkig så länge som den prioriterar det viktigaste – välfärden och kommunens mål: Hållbar, Attraktiv och Trygg Tillväxt. En mänsklig tillväxt.

  Jag yrkar självklart ingenting.

  Tack för ordet.