Haninge stadskärna 2.0

Kristdemokraterna har under föregående vecka presenterat ett nytt förslag om att vi vill utreda möjligheterna till att bygga en underjordisk station som skulle kunna ersätta den nuvarande pendeltågsstationen. Detta skulle ändra förutsättningar för bebyggelse kring Stationsvägen och Nynäsvägen till det positiva. Vårt förslag om att utreda en omplacering av Handens pendeltågsstation är huvudsakligen ett infrastrukturförslag som påverkar kommunikationer för kollektiv-, gång- och biltrafik, men också ett förslag till att möjliggöra ett högst attraktivt exploateringsområde för sjönära bostäder i stadsmiljö. Detta förslag skulle kraftigt höja attraktiviteten för Haninges kommande stadskärna och skapa en mängd nya arbetstillfällen.

Läs mer