Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

https://wp.kristdemokraterna.se/huddinge/files/2014/08/kdfallback.jpg

Nu bygger vi två nya förskolor i Huddinge!

Efter beslut av kommunstyrelsen på senaste sammanträdet den 6 mars så kommer nu två nya förskolor att byggas i Huddinge, en i Sjöängen i Trångsund och en i Balingsnäs i centrala Huddinge.
Förskolan i Sjöängen kommer att byggas i två våningar och kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn. Det är Huddinge Samhällsfastigheter AB som äger tomten och förskolan beräknas stå klar till andra halvåret 2021. I samband med öppnandet kommer den fristående förskolan Friskus att ta över nuvarande förskolan Sjöängens lokaler.

Den nya förskolan i Balingsnäs kommer att byggas där den ganska slitna förskolan Balingsnäs ligger idag. Under tiden som den nya förskolan byggs kommer barnen att få vara på förskolan Fjällbacken 2, 400 meter bort. Den nya förskolan kommer att kunna inrymma totalt 8 avdelningar och ha plats för upp till cirka 160 barn, vilket innebär ett nettotillskott av förskoleplatser om ca 80.

– Vi kristdemokrater prioriterar också mindre barngrupper i förskolan, och genom dessa byggnationer kan utrymme skapas för att minska barngrupperna. Vi ser mycket positivt på att två nya förskolor byggs då vi vill se till barnens behov och barnens främsta i alla situationer och när kommunen växer behövs det fler platser, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och tills nyligen ordförande i förskolenämnden.


Nya regler för hemtjänsten gör Huddinge mer företagsvänligt

Nya beslut bidrar till mer likvärdighet för hemtjänstens utförare, vilket medverkar till att göra Huddinge attraktivt för företagare.

Nyligen fattade vård- och omsorgsnämnden i Huddinge beslut om att uppdatera förfrågningsunderlaget för de privata utförarna i hemtjänsten. En nyhet är att kommunens egen hemtjänst inte längre automatiskt blir utförare för de kunder som inte har valt utförare, utan det kommer att rotera mellan de olika hemtjänstutförarna att fungera som ickevalsalternativ.

– Det är valfritt att välja, men med det här beslutet blir det ökad likvärdighet mellan alla utförare. Vi har lyssnat på företagen som bedriver hemtjänst och sett att det här en viktig fråga för dem. Förändringen bidrar till att göra Huddinge till en mer företagsvänlig kommun, konstaterar vård- och omsorgsnämndens ordförande Karl Henriksson (KD).

Från och med januari månad har timersättningen för hemtjänstinsatser höjts med ca 10 procent för att ge alla hemtjänstutförare bättre förutsättningar att ge sina brukare en god omsorg.


Dennis Åström Ullström ny vice ordförande i grundskolenämnnden

Igår valdes Dennis Åström Ullström, 20 till vice ordförande i grundskolenämnden. Dennis studerar på juristprogrammet, har tidigare varit ombudsman i KDU Stockholm och sitter idag som ersättare i både kommunfullmäktige och landstinget. En av hans och Kristdemokraterna i Huddinges viktigaste valfrågor handlade om elevhälsan.

– I valet lovade vi att varje elev ska få kontakt med elevhälsan inom ett dygn och det kommer vi att genomföra denna mandatperiod, säger Dennis Åström Ullström (KD).

Kristdemokraterna menar att människan är en gemenskapsvarelse som utvecklas i relation till andra människor.

–    För att alla elever ska kunna få de kunskaper de behöver måste skolan ta ansvar för elevernas psykiska hälsa. En elev som mår bra kan dessutom lyfta sin omgivning, exempelvis sina vänner och sin familj. Skolan är en plats där relationer är centralt och eftersom vi människor påverkas av varandra är det viktigt att vi snabbt kan hjälpa varje elev så att vi kan bryta negativa spiraler.


Karl Henriksson blir ny ordförande i Vård- och omsorgsnämnden

Från och med årsskiftet kommer Kristdemokraternas kommunalråd Karl Henriksson att skifta fokus från förskolenämnden till den nyinrättade vård- och omsorgsnämnden. Karl kommer även att få ett kommun-övergripande kommunalråds-ansvar för digitalisering och innovation.

Hur känns det att lämna ansvaret för förskolefrågorna?
– Det känns som att jag fått en väldigt spännande och utmanande ny portfölj men samtidigt är det med visst vemod jag lämnar ifrån mig förskolefrågorna, säger Karl Henriksson.

Det har varit fyra tuffa år då jag fått arbeta väldigt hårt för att få ordning på de kommunala förskolornas ekonomi. Vi har också genomfört en rad viktiga beslut för att långsiktigt kunna minska barngruppernas storlek, förändrat pengsystemet, byggt många nya förskolor och fattat beslut om en rejäl budgetsatsning på förskolan för år 2019.
Under nästa mandatperiod kommer vi att kunna skörda frukterna av det arbete vi gjort och det hade varit roligt att vara nämndens ordförande då.

Nu får du istället ansvar för en annan hjärtefråga för partiet, vård- och omsorgsfrågorna.

– Ja, det blir spännande. Jag har ju för ett par mandatperioder sedan varit ordförande i äldreomsorgsnämnden, men nu skapar vi en ny nämnd där även funktionshinderfrågorna och LSS ingår så det är många av partiets hjärtefrågor som hör hemma i vård- och omsorgsnämnden.

Vilka blir de viktiga utvecklingsfrågorna?

– Vi kristdemokrater har i Huddinge gått till val på fler bostäder för pensionärer. En del i detta är att det behövs fler äldreboenden. Bygget av ett nytt kommunalt äldreboende i kombination med förskola i hörnet Häradsvägen-Utsäljeleden har redan börjat men det finns också en rad privatägda äldreboenden som är i pipeline och förhoppningsvis snart ska komma igång.

 

Du får även ansvar för digitaliserings- och innovationsfrågor i kommunen.

– Ja, det känns viktigt att vi som kommun fokuserar på de viktiga framtidsfrågorna. Jag inspireras av ett citat av uppfinnaren och entreprenören Thomas Edison: ”There is always a way to do it better. Find it!” Den inställningen borde vi ha mer av i kommun-Sverige och inte minst i Huddinge – och väldigt ofta kommer det att handla om just digitalisering.

Har du några exempel på vad det kan handla om?
– Redan idag har vi infört en rad e-tjänster och inom till exempel bygglov och försörjningsstöd har man börjat automatisera även hanteringen av ärenden. Det finns ingen anledning att kvalificerade handläggare ska sitta och ägna sin arbetstid åt rutinärenden som lika gärna kan processas av en dator.

Ett konkret exempel på verksamhetsutveckling med brukarperspektiv som jag ofta nämnt i valrörelsen är nattkameror istället för att hemtjänsten kommer hem och väcker folk på nätterna för att se om de sover ordentligt.

Ett annat är en app som gör att vi kan förverkliga Kristdemokraternas vallöfte om en elevhälsogaranti som gör det möjligt att få kontakt med skolsköterska och kurator alla skoldagar, oavsett vilken skola man går på. Samtidigt vill jag vara noga med att vi som politiker inte ska sätta gränser för kreativiteten utan hela tiden utmana alla medarbetare till nytänkande och att hålla ögonen öppna för nya idéer.


Vi levererar i kommunen och riksdagen

I valet lovade Kristdemokraterna mindre barngrupper i förskolan. Bara några
månader efter valet kan vi nu leverera, både i kommunen och i riksdagen.

– I Huddinge storsatsar vi på mindre barngrupper i förskolan. Nu har vi fått igenom en KD-M-budget i riksdagen där vi satsar mer pengar än den nuvarande regeringen på att minska barngrupperna. Det kommer att ge resultat i Huddinges förskolor, säger Karl Henriksson (KD), ordförande i förskolenämnden.


Bygg cykelvägen genom Flemingsbergsskogen

Trafikverket vill i samband med bygget av Tvärförbindelsen Södertörn låta cyklister cykla en omväg via Huddinge Centrum istället för en rak väg.

-Ska folk välja cykeln istället för bilen kan vi inte ha cykelvägar som går långa omvägar. Det behövs en cykelväg som går raka vägen från Gladö till Flemingsberg och det kommer vi kristdemokrater att fortsätta kämpa för, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd.


Konceptförskola i Sjödalen

I onsdags invigdes Ängens förskola i Sjödalen

– Det är ett nytt tillfälle att fira, att vi är en kommun som utvecklas hela tiden och som faktiskt utvecklas till det bättre. Det här massiva byggprogrammet som vi har genomfört och fortsätter att genomföra är en viktig del, säger Karl Henriksson (KD) ordförande i förskolenämnden och kommunalråd.

Förskolan är den femte konceptförskolan som Huddinge Samhällsfastigheter tagit fram.

– Det handlar om att att göra byggprocessen utav förskolorna billigare och enklare, förklarar Tomas Hansson (KD), Huddinge Samhällsfastigheters ordförande.

Foto: Huddinge Samhällsfastigheter


Ny förskola i Skogås

På kommunfullmäktige den 5 november beslutades det att bygga en ny förskola i Skogås.
– En ny fräsch förskola i ett av Skogås mest centrala lägen innebär ett fantastiskt steg framåt för många familjer i Skogås. Nya Svalan kommer att både vara kollektivtrafiknära och naturnära, med en stor och välplanerad utegård. Genom att också vara anpassat för ”nattis” kommer vi ge nya möjligheter att få ihop livspusslet för familjer där föräldrarna jobbar på obekväma arbetstider, säger Karl Henriksson (KD), förskolenämndens ordförande och kommunalråd.


De kommande fyra åren

Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet, Drevvikenpartiet, och Huddingepartiet kommer att fortsätta att styra i Huddinge.

– Det känns bra att bygga vidare på ett välfungerande samarbete som haft kraft och förmåga att göra kommunen till en bättre plats att bo och arbeta i, säger Karl Henriksson (KD), kommunalråd och gruppledare.

Vi fortsätter inneha två mandat i kommunfullmäktige. Den nya kommunfullmäktigegruppen kommer bestå utav  Karl Henriksson (gruppledare och kommunalråd) och Stephanie Hansson som ordinarie ledamöter. Dennis Åström Ullström (ersättare i kultur– och fritidsnämnden) och Gorges Barkho (ledamot i grundskolenämnden) som ersättare.

– Det är jättekul att tillsammans med mina kollegor som sitter i kommunfullmäktig få möjlighet att jobba hårt för att förbättra livet för våra medborgare i Huddinge, säger Gorges Barkho (KD), ersättare i kommunfullmäktige.

Från vänster: Christian Ottosson (C), Ingalill Söderberg (DP), Karl Henriksson (KD), Lars Björkman (HP), Daniel Dronjak (M). På affisch: Malin Danielsson (L).


Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?

Vill du jobba med KD-politik i Huddinge?

Kristdemokraterna i Huddinge har gjort ett framgångsrikt val och kommer att fortsätta styra Huddinge i en koalition tillsammans med Allianspartierna och lokala partier. Vi söker nu en politisk sekreterare på deltid (minst 50%) med tillträde 1 januari eller efter överenskommelse.

Du kommer att jobba tillsammans med vårt kommunalråd och våra förtroendevalda i nämnder och styrelser. Vi söker dig som har ett stort politiskt intresse. Vi förväntar oss att du är initiativrik, utåtriktad och van att arbeta under tidspress. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du skall vara analytisk, resultatinriktad och kunna arbeta självständigt.

För tjänsten krävs att du delar de kristdemokratiska värderingarna. Som sökande måste du vara samarbetsinriktad och tycka om att ge service samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya frågor. Du har förståelse för och helst erfarenhet av den politiska tjänstemannens roll. I arbetsuppgifterna ingår att kunna representera partiet i kommunledning och kommunalrådsberedning vid kommunalrådets frånvaro. Du ska dessutom bistå i det lokala partiarbetet och du adjungeras till partiavdelningens styrelse. Förmåga att producera debatt- och nyhetsartiklar och hantera webbsidor, sociala medier och presskontakter är ett krav.

Arbetet sker företrädesvis kontorstid men kvällsarbete och helgarbete förekommer. Placering i kommunhuset i Huddinge. Lön och övriga villkor enligt avtal. Skicka din ansökan med CV och referenser senast den 12 november till karl.henriksson@kristdemokraterna.se

För frågor, kontakta: Kommunalråd Karl Henriksson karl.henriksson@kristdemokraterna.se, tel 08-535 313 51