Historia

Helt i strid mot samhällsandan bildades Kristen demokratisk samling 1964. Ett parti som ville få in kristna värderingar i politiken när övriga samhället gjorde allt för att göra upp med tidigare generationers värderingar. Trots att partiet utestängdes från tv-debatter och de anställda fick offra både tid och pengar arbetade de hårt för att ta sig in i riksdagen.

De tidiga åren

Partiet bildades som föreningen Kristen Demokratisk Samling den 20 mars 1964. Den 15 april samma år konstituerades föreningen som ett parti och Birger Ekstedt valdes till partiordförande. Idén att bilda ett parti föregicks av gruppen Kristet samhällsansvar, KSA, som startat 1956 för att lyfta fram kristna kandidater ur andra partier. En orsak var att man ville stoppa ett förslag om att skära ner kristendomsämnet kraftigt. Trots en namninsamling som gav 2,1 miljoner underskrifter drevs förslaget igenom i riksdagen.

Första ledamoten

Partiets valsiffror var relativt blygsamma under en lång tid. De pendlade mellan 1,4 och 1,9 procent under åren 1964-1982. 1985 hade Kristen demokratisk samling (KDS) en valsamverkan med Centerpartiet som innebar att man gick fram med egna listor men under den gemensamma beteckningen Centern. Tanken med samarbetet var att KDS skulle kunna kringgå fyraprocentsspärren och ta sig in i riksdagen samtidigt som borgerligheten med KDS draghjälp kunde få en icke-socialistisk majoritet i riksdagen.

Valet blev i en bemärkelse en framgång för KDS, man fick in Alf Svensson i riksdagen och därmed sin första riksdagsledamot som blivit invald för partiet. (Som kuriosa kan nämnas att riksdagsledamoten för högerpartiet Dagmar Heurlin lämnade sitt parti under pågående mandatperiod i maj 1968 och gick med i KDS i stället. Även om hon formellt sett då var ”vilde” i riksdagen kan hon därmed göra anspråk på att vara ”den första KDS:aren i riksdagen” fram till riksdagens upplösning i oktober samma år.) Dock fick partiet inte riksdagsledamöter i proportion till den andel röster som tillfallit Kds vilket man ansåg sig varit lovad, och en stor del av partiets ledning ansåg sig därmed ha tjänat mindre på samarbetet än vad man gav till Centerpartiet i form av nya röster.

Riksdagsinträdet och vidare

Partiet har sedan 1984 varit medlem av den kristdemokratiska internationalen CDI. 1987 bytte partiet namn till Kristdemokratiska Samhällspartiet (KdS).

Partiet fick ett genombrott vid valet 1991 med 7,1 procent av rösterna, 26 riksdagsledamöter och tre ministerposter när man bildade regering tillsammans med Moderaterna, Centerpartiet och Folkpartiet där Carl Bildt (M) var statsminister.
I riksdagsvalet 1994 var partiet nära att åka ur riksdagen men höll sig kvar med ett valresultat bara något över fyraprocentsspärren.

1996 bytte partiet namn till nuvarande Kristdemokraterna och blev en fullvärdig medlem av EPP – European People´s Party – en sammanslutning av kristdemokratiska partier i Europa.

Nutid

Efter Alf Svenssons långa partiledartid valdes Göran Hägglund från Bankeryd utanför Jönköping till partiledare 2004-2015. Under våren 2015 valdes Ebba Busch Thor från Uppsala till partiledare.

Kristdemokraterna hade vid årsskiftet 2011/12 totalt 21 600 medlemmar och finns representerat i nästan alla kommuner och landsting. Partiet är en del av Allians för Sverige som bildade regering tillsammans första gången efter riksdagsvalet 2006. Alliansen vann valet även 2010. Under båda mandatperioderna har Kristdemokraterna innehaft tre ministerposter. Efter valet 2014 är Kristdemokraterna ett oppositionsparti.

Kristdemokratiska politiker

Partiordförande

1964-1972 Birger Ekstedt
1973-2004 Alf Svensson
2004-2015 Göran Hägglund
2015– Ebba Busch Thor

Förste vice partiordförande

1964-1968 Lewi Pethrus, därefter ”hedersordförande”
1968-1979 Åke Gafvelin
1979-1982 Ernst Johansson
1982-1985 Maj-Lis Palo
1985-1993 Jan Erik Ågren (riksdagsledamot 1991-1994)
1993-2003 Inger Davidson
2003-2015 Maria Larsson
2015 — Jakob Forssmed

Andre vice partiordförande

1965-1976 Sven Enlund
1976-1979 Jona Eriksson
1979-1982 Maj-Lis Palo
1982-1987 Stig Nyman (landstingsråd 1991-1994, 1998-2002, 2006-)
1987-1989 Rose-Marie Frebran (riksdagsledamot 1991-2002)
1989-1990 Britt-Marie Laurell
1990-1993 Ingrid Näslund (riksdagsledamot 1991-2000)
1993-2003 Anders Andersson (landstingsstyrelsens ordförande i Kalmar län 2002-2006)
2003-2004 Göran Hägglund
2004-2012 Mats Odell
2012-2015 David Lega
2015 — Emma Henriksson

Partisekreterare

1964-1972 Bertil Carlsson
1972-1978 Stig Nyman (landstingsråd 1991-1994, 1998-2002, 2006–)
1978-1985 Per Egon Johansson
1985-1989 Dan Ericsson (riksdagsledamot 1991-2000)
1989-1991 Inger Davidson
1991-1993 Lars Lindén (riksdagsledamot 2002-2008)
1993-1994 Dan Ericsson (riksdagsledamot 1991-2000)
1994-2002 Sven Gunnar Persson (riksdagsledamot 2002-2008)
2002-2006 Urban Svensson
2006-2010 Lennart Sjögren
2010– Acko Ankarberg Johansson

Gruppledare i riksdagen

1991-2002 Göran Hägglund
2002-2010 Stefan Attefall
2010-2012 Mats Odell
2012-2015 Emma Henriksson
2015 — Andreas Carlsson

Ministrar i olika regeringar

Regeringen Bildt
1991-1994 Alf Svensson (Biståndsminister)
1991-1994 Inger Davidsson (Civilminister)
1991-1994 Mats Odell (Kommunikationsminister),

Regeringen Reinfeldt I
2006-2010 Göran Hägglund (Socialminister)
2006-2010 Maria Larsson (Äldre- och folkhälsominister)
2006-2010 Mats Odell (Kommun- och finansmarknadsminister)

Regeringen Reinfeldt II
2010-2014 Göran Hägglund (Socialminister)
2010-2014 Maria Larsson (Barn- och äldreminister)
2010-2014 Stefan Attefall (Civil- och Bostadsminister)