Våra förtroendevalda

Kommunfullmäktigegruppen

Från vänster: Gorges Barkho (ersättare), Dennis Ullström (ledamot), Stephanie Hansson (f.d. ledamot), Karl Henriksson (ledamot och gruppledare). Saknas på bilden: Pia Berkman (ersättare).

 

Kommunfullmäktige

Karl Henriksson, ledamot och gruppledare

Epost: karl.henriksson@huddinge.se

 

Dennis Ullström, ledamot

Epost: dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se

 

Gorges Barkho, ersättare

Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

 

Pia Berkman, ersättare

Epost: pia.berkman@gmail.com

 

Kommunstyrelsen

Karl Henriksson, ledamot

Epost: karl.henriksson@huddinge.se 

 

Rolf Johansson, ersättare

Epost: datarolf@telia.com

 

Samhällsbyggnadsutskottet

Rolf Johansson, ersättare

Epost: datarolf@telia.com

 

Vård- och omsorgsnämnden

Karl Henriksson, ordförande

Epost: karl.henriksson@huddinge.se

 

Marlene Antonson, ersättare

Epost: marlene.w.antonson@kristdemokraterna.se

 

Grundskolenämnden

Dennis Ullström, 1:a vice ordförande

Epost: dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se

 

Socialnämnden

Malak Guirguis, ledamot

Epost: malak.guirguis@yahoo.com

 

Förskolenämnden

Roksana Schnittger, ledamot

Epost: roksana@schnittger.se

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden

Gorges Barkho, ledamot

Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

 

Kultur- och fritidsnämnden

Anneli Johansson, ersättare

Epost: annelij70@gmail.com

 

Klimat- och stadsmiljönämnden

Alexander Nayis, ersättare

Epost: alexander.nayis@husmanhagberg.se

 

Bygglovs- och tillsynsnämnden

Richard Rönnklint, ersättare

Epost: r.ronnklint@gmail.com

 

Trygghets- och delaktighetsberedningen

Kjell Vingmyr, ledamot

Epost: kjell.vingmyr@outlook.se

 

Malin Aspö, ersättare

Epost: malin_aspo@hotmail.com

 

Huddinges pensionärsråd

Karl Henriksson, ordförande

Epost: karl.henriksson@huddinge.se 

 

Huddinges funktionshinderråd

Pia Berkman, ledamot

Epost: pia.berkman@gmail.com

 

Huddinge kommuns näringslivsberedning

Karl Henriksson, ersättare

Epost: karl.henriksson@huddinge.se

 

Valberedningen

Dennis Ullström, ledamot

Epost: dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se

 

Valnämnden

Kjell Vingmyr, ersättare

Epost: kjell.vingmyr@outlook.se

 

Kommittén för arvodes- och partistödsfrågor

Rolf Johansson, ledamot

Epost: datarolf@telia.com

 

Birger Jacobsson, ersättare

Epost: h.birger.jacobsson@gmail.com

 

Huddinge Samhällsfastigheter AB

Tomas Hansson, ordförande

Epost: tomas.hansson@huddinge.se

 

Huge Bostäder AB

Christer Berg, ersättare

Epost: christer@plrmusic.se

 

Södertörns Energi AB

Niklas Johansson, ledamot

Epost: niklas.johansson@me.com

 

Regionfullmäktige

Karl Henriksson, ledamot

Epost: karl.henriksson@huddinge.se

 

Dennis Ullström, ersättare

Epost: dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se

 

Gorges Barkho, ersättare

Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se