Våra förtroendevalda

Kommunfullmäktigegruppen
Från vänster: Gorges Barkho (ersättare), Dennis Åström Ullström (ersättare), Stephanie Hansson (ordinarie), Karl Henriksson (ordinarie och gruppledare)

Kommunfullmäktige
Karl Henriksson, ledamot (gruppledare)
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Stephanie Hansson, ledamot
Epost: stephanie.hansson@live.se

Dennis Åström Ullström, ersättare
dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se 

Gorges Barkho, ersättare
Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

Kommunstyrelsen
Karl Henriksson, ledamot
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Förskolenämnden
Karl Henriksson, ordförande
Epost: karl.henriksson@huddinge.se
Richard Rönnklint, ersättare
Epost: r.ronnklint@gmail.com

Grundskolenämnden
Gorges Barkho, ledamot
Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

Gymnasienämnden
Kaija Jansson, ersättare
Epost: kaija.jansson@gmail.com

Äldreomsorgsnämnden
Stephanie Hansson, 1:e vice ordf.
Epost: stephanie.hansson@live.se

Socialnämnden
Malak Guirguis, ledamot
Epost: malak.guirguis@yahoo.com
Daniel Andersson, ersättare
Epost: daniel.a.andersson1@gmail.com

Kultur- och fritidsnämnden
Dennis Åström Ullström, ersättare
Epost: dennis.au@telia.com

Natur- och byggnadsnämnden
Rolf Johansson, ersättare
Epost: datarolf@telia.com

Tillsynsnämnden
Christer Bergh, ersättare
Epost: christer.bergh@apcoa.se

Miljöberedningen
Håkan Björndahl, ersättare
Epost: hakan.bjorndahl@hotmail.com

Valnämnden 
Kjell Wingmyr, ersättare
Epost: kjell.wingmyr@skanova.se

Demokratiberedningen
Kjell Wingmyr, ledamot
Epost: kjell.wingmyr@skanova.se

Huddinges råd för funktionshinderfrågor
Pia Berkman, ledamot
Epost: pia.berkman@gmail.com

Huddinge Pensionärsråd
Stephanie Hansson, ledamot
Epost: stephanie.hansson@live.se

Huddinge Samhällsfastigheter
Tomas Hansson, ordförande
Epost: tomas.hansson@huddinge.se

Huge Bostäder
Christer Bergh, ersättare
Epost: christer.bergh@apcoa.se

Södertörns Energi AB, styrelse
Tomas Hansson, ledamot
Epost: tomas.hansson@huddinge.se

Landstingsfullmäktige, Stockholms län
Karl Henriksson, ledamot
Epost: karl.henriksson@huddinge.se

Dennis Åstrom Ullström, 1:e ersättare
dennis.astrom.ullstrom@kristdemokraterna.se

Gorges Barkho, 2:a ersättare
Epost: gorges.barkho@kristdemokraterna.se

Stephanie Hansson, 3:e ersättare
Epost: stephanie.hansson@live.se