Det händer

Kalender för 2020

Gruppmöten är öppna för samtliga medlemmar i KD Huddinge!

 

Januari

23 januari: Vård- och omsorgsnämnden

 

Februari

10 februari: Kommunfullmäktige

17 februari: Årsmöte, med inledning av riksdagsledamot Camilla Brodin

20 februari: Vård- och omsorgsnämnden

27 februari: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

 

Mars

8 mars: Internationella kvinnodagen (mer info kommer)

19 mars: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

20-21 mars: Kommun- och regiondagar

23 mars: Kommunfullmäktige

28 mars: Partidistriktstämma

31 mars: Samtal om Tvärförbindelse Södertörn kl. 18 i Huddinge kommunhus (öppet för alla, även för icke medlemmar)

 

April

9 april: Vård- och omsorgsnämnden

20 april: Kommunfullmäktige

23 april: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

 

Maj

11 maj: Vård- och omsorgsnämnden

14 maj: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

18 maj: Kommunfullmäktige

 

Juni

4 juni: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

8 juni: Kommunfullmäktige (budget 2021)

18 juni: Vård- och omsorgsnämnden

 

Juli

5 juli: Kristdemokraternas dag under Almedalsveckan

 

Augusti

24 augusti: Kommunfullmäktige

 

September

3 september: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

10 september: Vård- och omsorgsnämnden

28 september: Kommunfullmäktige

 

Oktober

5 oktober: Vård- och omsorgsnämnden

8 oktober: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

 

November

2 november: Kommunfullmäktige

12 november: Vård- och omsorgsnämnden

19 november: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

 

December

7 december: Vård- och omsorgsnämnden

10 december: Gruppmöte kl. 19 i Huddinge kommunhus

14 december: Kommunfullmäktige

 

Frågor?
Kontakta Sofie Strömvall, politisk sekreterare
Epost: sofie.stromvall@huddinge.se
Telefon: 08-535 301 56