Det händer

Kalender för 2018

*Gruppmötet är öppet för samtliga medlemmar i KD Huddinge och närvaro anmäls till patricius@kristdemokraterna.se

Januari

Jan 24 Gruppmöte

Februari

Febr 5 Medlemsmöte

Feb 19 Kommunfullmäktige

21 Årsmöte med KD Huddinge

Feb 28 Gruppmöte

Mars

Mar 2-3 Kommun- och landstingsdagar Jönköping

Mar 21 Gruppmöte

Mar 26 Kommunfullmäktige

April

Apr 23 Kommunfullmäktige

Maj

Maj 16 Gruppmöte

Juni

Jun 7 Gruppmöte

Jun 11 Budgetfullmäktige

Jun 18 Kommunfullmäktige

Juli

Jul 1-8 Almedalsveckan

Augusti

Aug 20 Kommunfullmäktige

September

Sept 9 Val till kommun, landsting och riksdag

Sept 19 Gruppmöte

Oktober

Okt 10 Gruppmöte

Okt 15 Kommunfullmäktige

November

Nov 5 Kommunfullmäktige

Nov 21 Gruppmöte

December

Dec 17 Kommunfullmäktige