Det händer

Kalender för 2020

Gruppmöten är öppna för samtliga medlemmar i KD Huddinge!

 

Januari

23 januari: Vård- och omsorgsnämnden

 

Februari

10 februari: Kommunfullmäktige

17 februari: Årsmöte, med inledning av riksdagsledamot Camilla Brodin

20 februari: Vård- och omsorgsnämnden

27 februari: Gruppmöte kl. 19

 

Mars

8 mars: Internationella kvinnodagen

19 mars: Gruppmöte kl. 19

23 mars: Kommunfullmäktige

28 mars: Partidistriktstämma

 

April

9 april: Vård- och omsorgsnämnden

20 april: Kommunfullmäktige

23 april: Gruppmöte kl. 19

 

Maj

11 maj: Vård- och omsorgsnämnden

14 maj: Gruppmöte kl. 19

18 maj: Kommunfullmäktige

 

Juni

4 juni: Gruppmöte kl. 19

8 juni: Kommunfullmäktige

18 juni: Vård- och omsorgsnämnden

 

Juli

5 juli: Kristdemokraternas dag under Almedalsveckan

 

Augusti

24 augusti: Kommunfullmäktige

 

September

3 september: Gruppmöte kl. 19

10 september: Vård- och omsorgsnämnden

11-18 september: Huddinges Företagsvecka

18 september: Näringslivsdebatt kl. 9:00 (följ Huddinge kommuns livesändning)

28 september: Kommunfullmäktige

 

Oktober

5 oktober: Vård- och omsorgsnämnden

8 oktober: Gruppmöte kl. 19

12 oktober: Panelsamtal om unga kvinnors trygghet (mer info kommer)

12-18 oktober: Huddinges Demokratidagar

 

November

2 november: Kommunfullmäktige (budget år 2021)

12 november: Vård- och omsorgsnämnden

19 november: Gruppmöte kl. 19

 

December

7 december: Vård- och omsorgsnämnden

10 december: Gruppmöte kl. 19

14 december: Kommunfullmäktige

20 december: KD Huddinge:s Facebook-sida firar 10 år

 

Frågor?
Kontakta Sofie Strömvall, politisk sekreterare
Epost: sofie.stromvall@huddinge.se
Telefon: 08-535 301 56