• En liten guide till kristdemokrati

  Det är lätt att tro att politik främst handlar om kronor och ören. Men bakom varje politiskt förslag finns en värdering. En vision om vilket samhälle vi vill ha. Ett samhälle där var och en främst ser till sitt eget bästa blir kallt. Ett samhälle där det är okej att stå och filma en olycka i stället för att hjälpa till göder likgiltigheten. Enskilda – och politiken – får inte stå passiva när ungdomar kränks på nätet, gamla utsätts för vanvård eller när människors frihet begränsas av intolerans och extremism. Sverige behöver värderingar som gör skillnad.

  Närmare bestämt kristdemokrati!

  # Människan – ingen är den andra lik

  Varje människa har ett okränkbart värde. Varje människa ska ha frihet att själv välja sitt liv. Vi är olika och har olika förutsättningar – men alla måste ha svängrumatt utvecklas.

  Vi behöver också gemenskap. Någonstans där vi känner oss trygga och får betyda något för någon annan. Allra viktigast är familjen, oavsett hur den ser ut. Det är den första och närmsta gemenskapen. Trygga familjer ger trygga barn.

  Människor ska inte placeras i fack, reduceras till att bara vara en representant för sitt kön, sin tro eller sin hudfärg. Ingen får utsättas för kränkande behandling. Sverige har skrivit på FN:s mänskliga fri- och rättigheter. Det ska gälla alla i vårt land!

  Det är därför vi • värnar familjen och de små gemenskaperna. • tycker att människor själva ska få välja skola, vård och omsorg. • bekämpar hedersvåld och våldsbejakande extremism. • vill ha ett försvar som värnar vårt lands säkerhet, demokrati och frihet.

  # Nej till klåfingrig politik

  Samhället byggs underifrån. Av människor som du och jag. Av familjer, föreningar och organisationer. Människor har ett eget ansvar och ska få bestämma över sin vardag så långt det är möjligt. Det som enskilda och familjer kan sköta själva ska politiker inte lägga sig i.

  Familjer har olika livspussel och en statlig ”samma-lösning-för-alla” fungerar inte. Människor växer när de får fatta egna beslut om sina liv.

  Politiken ska fokusera på våra gemensamma samhällsutmaningar, men inte på ett sådant sätt att den enskilda människan begränsas. Om vi alltid kan gömma oss bakom att det är ”statens ansvar” riskerar likgiltighet och ansvarslöshet att breda ut sig. Politiska ovanifrånlösningar kväver entreprenörsanda och begränsar människors egen drivkraft och ansvarskänsla.

  Det är därför vi • vill ge större frihet till familjer att själva bestämma över vilken barnomsorg de vill ha. • kämpar för en mer flexibel föräldraförsäkring. • säger nej till all typ av kvotering. • tycker att äldre själva ska få välja hemtjänst. • kämpar för lägre skatt och mindre regelkrångel för företagare.

  # Själv är inte bäste dräng

  Vi har inte bara ansvar för oss själva, utan också för våra medmänniskor. Vi får aldrig bli likgiltiga inför andra människors behov, oavsett om det är mat eller frihet. Det gäller människor i vår egen närhet och människor långt bort. Vi behöver alla en hjälpande hand ibland.

  Det solidariska ansvaret handlar också om vårt gemensamma välfärdssamhälle. Den deprimerade tonåringen, den cancersjuka kvinnan och gamle mannen ska aldrig tvivla på att de får hjälp när de behöver.

  Hur vi lyckas skapa ett bra samhälle är upp till oss alla. Människan har en förmåga att skilja på rätt och fel. Precis som likgiltighet och rädsla kan sprida sig, sprider sig också mod och viljan att hjälpa.

  Det är därför vi • tycker att vi måste hjälpa människor som är på flykt. Den hjälpen ska ges här i Sverige, men också inom EU och i krigens och katastrofernas närområden. • vill behålla gåvoavdraget till hjälporganisationer. • har ökat hjälpen till de sämst ställda familjerna, de fattigaste pensionärerna och de mest utsatta barnen. • vill ha en civilkuragelag som tydliggör att vi alltid måste hjälpa den som behöver om vi kan.

  # En jord för nästa generation

  Människan har ett ansvar att använda naturens resurser med klokskap och försiktighet. Vi som lever nu ska överlämna en jord som nästa generation kan ha som hem. Det kräver rättvisa och måttfullhet, både för enskilda människor och nationer.

  Kristdemokraterna vänder sig emot den attityd av slit- och slängfilosofi som ofta får styra. Det präglar vårt förhållande till såväl saker som människor.

  Förvaltarskapet gäller inte bara naturens resurser. Det gäller även våra egna och andras talanger. Alla har något att bidra med! Att inte ta tillvara på invandrarens erfarenhet eller den funktionsnedsattes förmåga är ett resursslöseri som utarmar både enskilda och samhället i stort.

  Det är därför vi • tycker att Sverige ska vara föregångare när det gäller att minska utsläppen. • vill förhindra spridningen av giftiga kemikalier i vår miljö. • tycker att alla måste få en chans att delta i arbetslivet efter sin egen förmåga.