• Alliansen storsatsar på Äldreomsorgen

  I en tid av osäkerhet och prövningar satsar Alliansmajoriteten i Nacka stort på att värna våra äldre. I 2021 år budget tillför vi Äldrenämnden 33,6 miljoner kronor. 2020 års budget på 832,6 miljoner ska utökas till 866,2 miljoner. Det är hela 56,2 millioner mer än vad som spenderats i år – en ökning på 6,9%. Det är tack vare kommunens välskötta ekonomi vi kan göra denna satsning på en långsiktigt hållbar, högkvalitativ äldreomsorg.

   

  Den största satsningen i budgeten är ökad ersättning till äldreboenden (+14,3 mkr, motsv. 3,2%). I denna ingår en särskild satsning mot demensinriktning. Hemtjänstanordnarna tilldelas ytterligare 10 miljoner kronor (vilket motsvarar en höjning om 5%), samtidigt som en del av ersättningen skall prestationsbaseras för att ytterligare styra mot långsiktigt ökad kvalitet för kunderna. Budgeten innehåller i år även extra medel till arbetet mot ofrivillig ensamhet samt en anhörigsatsning.

   

  Alliansen klargjorde i förra veckan sin avsikt att inrätta fyra nya framtidsfonder om totalt cirka 125 miljoner. Dessa fonder ska möjliggöra satsningar utöver den ordinarie verksamheten och kommer komma äldreomsorgen väl till dels. Exempelvis har ny teknik inom äldreomsorgen, IT för äldre och en språksatsning för svenska inom omsorgen lagts som förslag.

   

  Därutöver finns de annonserade stadsbidragen för Äldreomsorgslyftet som för Nacka beräknas uppgå till 14 miljoner kronor. Syftet är att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att ge ny och befintlig personal möjlighet att genomgå utbildning till vårdbiträde eller undersköterska på betald arbetstid.

  • ”Årets mätningar visar att kundnöjdheten i Nacka ökat inom såväl hemtjänst som äldreboenden och med de medel som nu tillförs ges våra anordnare ytterligare möjligheter att arbeta med kvaliteten inom omsorgen. Satsningarna förväntas att ge ny kraft i de förändringar som behöver ske för att säkerställa en god äldreomsorg även på lång sikt.” säger Karin Teljstedt (KD), kommunalråd och ordförande i Äldrenämnden.
  • ”Det känns väldigt bra att vi kommer att kunna satsa ordentligt på äldreomsorgen nästa år. Att till exempel höja språkkunskaperna för anställda inom äldreomsorgen vore ett riktigt lyft. Att som boende kunna kommunicera med personalen är avgörande för att känna sig trygg med sin omgivning,” säger Eivor Örenmark (M), 1:e vice ordförande i Äldrenämnden.

  • ”Alliansen ökar nu anslagen till hemtjänsten och äldreboenden. Det kommer att höja kvaliteten och säkerställa en god standard långsiktigt,” säger Hans Peters, kommunalråd (C).

  • ”Tack vare denna satsning på äldreomsorgen kan vi också verka för en ännu tryggare hemtjänst. Vi ger därför en bonus till hemtjänsten om de kan minska ned antalet personal som är hos en och samma kund. Vi vet att detta är efterlängtat av hemtjänstkunderna. Att satsa på kontinuitet ska löna sig för hemtjänstföretagen,” säger Gunilla Grudevall-Steen, kommunalråd (L).

   

  För kontakt: Karin Teljstedt (KD), Ordförande Äldrenämnden, Tel 070 431 92 25, karin.teljstedt@nacka.se