• KD Ideologi: Förvaltarskap

    Traditioner, kulturmiljöer och naturen är alla värda att värna – som levande ting, inte som muséer. Att ta hand om det vi fått och göra det bättre är allas vårt ansvar.

    Rätt från mig – så säger man ibland i industrin. Mitt ansvar är att se till att det jag lämnar vidare till andra är i bästa möjliga skick, även om det inte var så bra när jag fick det. I Kristdemokraterna kallar vi det förvaltarskap.

    Vi har fått världen och samhället i arv, och ska lämna det vidare till våra barn. Men att förvalta är inte bara att bevara allt som det var – att leva är att utvecklas. Att förvalta är att ta hand om det vi fått och göra det bättre, att anpassa det för vår tid. Att både utveckla och bevara.

    Idag behöver vi snarare påminna om det goda vi har, än driva på förändringar. Därför tycks vi ibland konservativa. Men en Kristdemokrat har alltid ena ögat på det förflutna och det andra på framtiden.