• Nu stärker vi Nackas beredskap!


  I valrörelsen utlovade Kristdemokraterna att vi var ”Redo att stärka det civila försvaret”. Nu gör vi verklighet av det. Att stärka vår kommuns förmåga att klara prövningar är ett brett och viktigt uppdrag och Nacka kommun har nu tillsatt ett särskilt organ under kristdemokratisk ledning – Beredningen för Beredskap – för att ta fram konkreta förslag som stärker vår beredskap. Idag har beredningen hållit sitt första möte.

  Varningarna om att det svenska samhället är utsatt för prövningar och hot från många håll har duggat tätt på senare tid. Rysslands aggressionskrig i Ukraina har fått många att vakna upp och inse att den europeiska säkerhetsordningen, och själva förutsättningarna för vårt fria samhälle, är under attack. Till det kommer prövningar av annan sort, som miljöhot, terrorism med rötterna i extremism och inre fragmentisering. Vikten av att vi förbereder oss på att klara påfrestningar blir tydligare och tydligare.

  Vad är då kommunens uppgift? Ytterst är det att se till att samhället fungerar även i kris, även att det ska gå att försvara i krig. De kommunala funktionerna ska fungera. Folk ska kunna gå till sina jobb och utföra sina uppgifter. Sådant ska beredningen arbeta med.

  En av de första uppgifterna blir att se till att alla Nackabor har tillgång till tydlig information om vilka resurser som finns, vart man kan vända sig i kris och vad som förväntas av individen själv. Därför har beredningen idag beslutat inleda arbetet med en ambitiös lokal variant av broschyren ”Om krisen eller kriget kommer till Nacka”. I den är tanken att vi ska samarbeta med olika organisationer, till exempel hemvärnet, för att kunna ge Nackaborna god insikt i samhällets motståndskraft, hur man ska agera och hur man kan engagera sig.

  -Martin Gunnesson
  Ordförande, Beredningen för beredskap