• På årsdagen av invasionen

    Det är krig i Sveriges närområde. Ett av Europas demokratiska länder har invaderats av sin hänsynslösa imperiebyggande granne, och försvarar sig för sitt liv. Inte bara Ukrainas frihet står på spel, utan hela den Europeiska och i förlängningen globala, säkerhetsordningen står på spel. Ryssland har återigen visat att de menar precis vad de säger när de talar om sina ambitioner att bli en stormakt, och de skyr inga medel.

    Sådan har verkligheten sett ut sedan denna dag förra året. Sverige ger ett stort militärt bistånd till Ukraina, och det är en historisk förändring. En mycket välmotiverad sådan – det är också vår frihet som Ukraina nu så modigt försvarar. Idag, på årsdagen av eskaleringen av det krig som började 2014, manifesterar vi också symboliskt vårt obrytbara stöd för Ukraina genom att hedra deras flagga och färger. Vi har också tillkännagivit våra utökade insatser för att ta hand om de Ukrainska kvinnor och barn som flytt till vår kommun.

    Årsdagen tjänar också som en påminnelse om att vi måste stärka försvaret av vårt land och vårt samhälle. Utöver de militära satsningarna och Nato-medlemskapet, måste vår beredskap och vårt civila försvar byggas upp. Det är en uppgift vi i Nacka tar på stort allvar. Det finns mycket att göra för att förstärka vår beredskap, och det allra viktigaste är viljan till försvar och kunskapen om vad vi alla kan och måste göra. Därför satsar vi på en informations- och utbildningskampanj för hela Nacka.

    Det är inte bara ett direkt hot om krig som hänger över oss – attackerna mot det öppna samhället blir allt fler och allvarligare. Både initierade av Ryssland och andra illvilliga främmande makter, och från andra destruktiva element. MSB och Säpo varnar för förhöjda hot mot Sverige, och konstaterar att både vikten av svårigheten i att försvara vår demokrati aldrig varit större. Allt från attacker till påverkansoperationer och spridandet av missämja kommer att öka än mer. Därför ar det viktigt att vi i allt vi gör även gör allt för att stärka det som är det fria samhällets fundament – den öppna dialogen, respekten för och tilliten till våra medmänniskor och en konstruktiv framtidstro. Sverige har plågats av en naiv och världsfrånvänd tilltro till den eviga freden och den goda utvecklingen- Nu måste alla vakna och inse att fred, frihet och välstånd är något vi måste kämpa för och bygga varje dag.