• Elever som behöver något extra – fokus på särbegåvning

  Att vara särbegåvad låter kanske som något positivt. Det kan det också absolut vara, men inte utan rätt förutsättningar. KD Nacka har sedan länge drivit initiativ för att stärka skolornas arbete för särbegåvade barn. Nu tar vi nästa steg!

  Vi har säkert alla en uppfattning om vad som menas med att vara särskilt begåvad. En stor förmåga att lära sig, kanske en medfödd talang, och också ofta ett stort intresse för något. Ett kännetecken för de som blir riktigt framstående inom sitt fält, är det lätt att tänka. Allt från matematiker till konstnärer och idrottsstjärnor ses ofta som särskilt begåvade. Visst är det sant att vi föds med mer eller mindre fallenhet får något, men att utveckla verklig förmåga kräver framför allt hårt arbete, och oftast även vägledning, hjälp och rätt förutsättningar. Det har ju observerats att ”talang” är mycket mer transpiration än inspiration!

  En särskild begåvning för något sammanfaller också ofta med ett stort fokus på ett visst intresse. Barn med mycket hög förmåga kallar vi särbegåvade. Ibland avser förmågan vissa områden men inte alla. En ojämn förmåga leder ofta till problem i den svenska skolan, med vårt fokus på jämlikhet och att alla skall med. Även särskilt begåvade barn som har en jämn, hög begåvning inom många områden får dock ofta också problem just i skolan. Problemen kan vara sociala, eftersom det upplevs svårt att passa in, och i de olika skolämnena. Eleverna kan uppnå dåliga resultat även i ämnen som omfattas av deras höga förmåga, på grund av brist på adekvat vägledning och frustration över bristen på utmaningar.

  Att vara särbegåvad kan i praktiken på många sätt jämföras med en neuropsykiatrisk funktionsvariation. Det förekommer även att särbegåvade barn också har NPF-diagnoser. Vad grupperna har gemensamt är att bägge dessa grupper av elever kan ha svårt att passa in i skolans vardag, och behöver individuellt utformat stöd för att utveckla sin fulla potential.

  Vår skola skall vara en skola för alla barn. Ingen skall lämnas efter, och ingen skall hållas tillbaka. För att nå det måste vi bli bättre på att identifiera, bemöta och stimulera särskilt begåvade barn. Kristdemokraterna har tidigare drivit initiativ kring särbegåvning, vilket ledde till studier och inventeringar av tillståndet i Nackas skolor. Nu tar vi nästa tag! I Utbildningsnämnden igår (30/3) presenterade vi tillsammans med Alliansen ett initiativ för att starta en riktad satsning på arbete i Nackas skolor. VI har valt att baka ihop det med den satsning på kunskapsutveckling och spridning kring NPF vi redan i budgeten beslutat om. Läs initiativet här: Alliansinitiativ Särbegåvning! Nu skall ett konkret förslag utformas av Utbildningsenheten, och vi hoppas att det skall få brett stöd när vi inom en snar framtid skall fatta beslut.

   

  KD Nacka

  Martin Gunnesson

  Maria Lagerroos