• KD Ideologi: Förvaltarskap

  Traditioner, kulturmiljöer och naturen är alla värda att värna – som levande ting, inte som muséer. Att ta hand om det vi fått och göra det bättre är allas vårt ansvar.

  Rätt från mig – så säger man ibland i industrin. Mitt ansvar är att se till att det jag lämnar vidare till andra är i bästa möjliga skick, även om det inte var så bra när jag fick det. I Kristdemokraterna kallar vi det förvaltarskap.

  Vi har fått världen och samhället i arv, och ska lämna det vidare till våra barn...

 • KD Ideologi: Allt är inte politik

  Välmenande är inte alltid välgörande.

  Ibland är det bästa en politiker kan göra för medborgarna att låta bli att försöka hjälpa. Många delar av livet skall vara bortom politikens räckvidd, och samhället mår bättre med mindre styrning.

  Att inse att man har fel är jobbigt. Att erkänna att man har det är värre. Men fel har vi alla då och då; som människor, som politiker och som partier.

  Vi Kristdemokrater kallar det felbarhet, eller ofullkomlighetsprincipen, och den har vi a...