• Ny mandatperiod, nya utmaningar i Utbildningsnämnden

    Hur går det egentligen för Nackas skolor? I en kommun som vår, där vi sätter en så stor tilltro till valfriheten, är det extra viktigt att vi följer upp hur det går för Nackas elever. Igår fick Utbildningsnämnden både bokslut och den stora kvalitetsrapporten. Mycket att bita i!

    Nu har äntligen den nya mandatperioden börjat på riktigt, och Utbildningsnämnden hade igår sitt första sammanträde. Det bestod av en stor mängd rapporter där mycket intressant stod att läsa.

    Ekonomi – Inte nog med att den kommunala skolekonomin är god – våra utförare är betydligt mer nöjda med ersättningsnivåerna. Förutsättningarna för att driva skola i Nacka har huvudmännen länge tyckt vara goda, med ett undantag – finansieringen. Huvudmännen får sätta betyg på allt från reglering och kommunikation till ersättningsnivåer. För bara fyra år sedan fick finansieringen betyget 4/10 i snitt, men allt annat låg över 7. Tack vare ständiga satsningar under hela förra mandatperioden är betyget nu upp i 5,7. Det är uppmuntrande att satsningarna haft effekt! Än är vi inte nöjda, men utvecklingen är positiva.

    Kvalitet – Nackas skolor lever i mångt och mycket upp till våra högt ställda mål. Eleverna har utmärkta resultat och gillar sina skolor. Men det finns utrymme för förbättring. Vi Kristdemokrater vill driva på för ett större fokus på läsande, som är grunden för all bildning. Vi skall också ta krafttag för att se till att de elever som behöver särskilt stöd och stimulans skall få det. Igår uppmärksammade vi ett orosmoment – gruppen elever som inte deltar i de nationella proven på lågstadiet växer. Den är fortfarande mycket liten, men trenden har pekat åt fel håll i flera år. Vi kunde också se att de elever som inte deltar i trean har mycket dåliga resultat på proven i sexan. Oroande! Detta måste undersökas.

    Förstatligande av skolan – vi har nu inlett arbetet med att ge ett remissvar på den första stora utredningen om ett eventuellt återförstatligande av skolan. Det är ett massivt arbete, och reformen kan ta decennier. Vi är i grunden positiva till att göra skolan statlig, istället för kommunal, men vi kan inte underskatta svårigheterna. Nacka har erfarenheter av friskolesystemet som det är mycket viktigt att utredningen får ta del av. För vi vill värna de fria skolformerna! Om det här är en fråga som engagerar dig, hör av dig till oss och engagera dig!