• Nackas beredskap skall vara god

    Är du beredd bredda arbetet med beredskap? Då har Nacka Beredningen för dig! Den heter Beredningen för Beredskap (BB), och det är vi som leder den!

    Ja, det är ett otympligt namn, och ja, denna ingress kan tyckas lite oseriös, men det intrycket är bedrägligt. Läget i vår omvärld är allvarligt, och har utvecklats negativt på många ledder under senare år. Men inget ont som inte har något gott med sig – Putins anfallskrig på Ukraina har till slut fått Sverige att på allvar ändra kurs i frågor om det militära försvaret av vårt land, och av behovet att vi alla rustar oss för händelser som vi alla helst skulle slippa föreställa oss. Vi drev, som enda parti, denna fråga i valrörelsen, och nu bär det arbetet frukt. Kommunstyrelsen tillsätter en beredning för att arbeta fram de politiska insatser som behövs för att stärka Nackas resilliens mot katastrofer, så väl antagonistiska som naturliga, och det är vi som får uppdraget att leda den.

    Beredningen för Beredskap består av representanter för åtta av Nackas partier, och leds av KDs ordförande Martin Gunnesson. Kommunen har många ansvarsområden när det gäller beredskap, och många styrs av regering och lagar. Arbetet med att dessa områden är i full gång, och har idogt drivits av våra tjänstemän under det senaste året. Men vissa delar av det är politiska frågor – hur skall vi prioritera bland kommunens uppgifter i händelse av högsta beredskap, exempelvis? At tänka igenom och lösa sådana frågor innan skarpt läge uppstår är vad denna beredning skall göra.

    ”Det är en uppgift jag tar på mycket stort allvar, och som jag hoppas skall kunna genomföras i samförstånd mellan alla partier.” säger Martin.