• Amfiteater förstärker Orminge som centrum för folklig kultur

    Orminge har gjort sig känt för en rik folklig kultur. Musikföreningen Ormen, Jazzgruppen Jazziorerna, Myrsjöfestivalen är några exempel. Boo folkets hus skapade tidigt möjligheter för mycket utövande av kultur av olika slag. Inte minst den årliga Ormingekarnevalen blev en institution.

    Intill Boo folkets hus ligger Kyrkans hus, med många andra aktiviteter under rubriken kultur. Runt dessa två epicentra har mycket kultur kretsat och fått stimulans.

    För att bygga in ett tydligt fysiskt uttryck för detta har vi Kristdemokrater föreslagit att i den sydvästra hörnan av stora parkeringen framför centrumhuset inrätta en amfiteater. Där kan Ormingekarnevalen ha sin slutstation, där kan konserter arrangeras ljusa sommarkvällar och gudstjänst hållas när vädret tillåter. Och mycket mera.

    Och när det inte är något program på scenen så blir det en naturlig mötesplats i eftermiddagssolen.

    Vi hoppas att ägaren av Orminge centrum vill ta med detta i planerna för den pågående omdaningen av den tråkiga parkeringen framför centrumhuset.