• Anders Tiger – Gruppledare

  Namn: Anders Tiger
  Ålder: 72 år
  Bostadsområde: Alphyddan
  Politiskt uppdrag: Gruppledare, Ordförande i Val och demokratinämnden, Ledamot i miljö- och stadsbyggnadsnämnden
  Civilt yrke: Journalist, men i min firma ingår både journalistik och snickeri

  Varför är du Kristdemokrat:
  I en komplex värd behövs enkla goda principer som riktningsgivare. Kristdemokraterna styrs av några sådana. Respekten för individen tillsammans med insikten att vi utvecklas tillsammans, förvaltarskap med ansvar, beslut så nära människorna som möjligt och rätten att alltid få en andra chans när man misslyckas.

  Din viktigaste fråga på riksnivå: Rättvisa, ekonomiskt, socialt och mellan könen

  Din viktigaste fråga lokalt: De små gemenskapernas rätt att själv forma sitt liv, t ex familjen

  Din största hobby: Att försöka förstå

  En kul sak om dig: Det finns inget kul med mig, fast jag önskar att jag kunde vara ironisk