• Att hjälpa människor till arbete är att visa respekt

    Jan-Eric Jansson innehade posten som vice ordförande i socialnämnden för Kristdemokraterna under perioden 2006–2010. Han märkte att det fanns en tendens att bevilja ekonomiskt bistånd (socialbidrag) även till människor som hade en viss arbetsförmåga, lite slentrianmässigt blev det så. Kristdemokraterna tyckte att det i praktiken var som att omyndigförklara människor.

    Kanske man kan säga att det fanns en slags bidragskultur.

    I majoritetsförhandlingarna efter valet 2010 fick Kristdemokraterna igenom att bilda en ny nämnd, arbets- och företagsnämnden, dit efter en hel del förhandlande lyckades föra frågan om ekonomiskt bistånd och vuxenutbildning. Tanken var att i första hand inventera alla möjligheter till arbete och studier för människor med arbetshinder, innan ekonomiskt bistånd kom på tal. Dessutom lyckades Kristdemokraterna föra över invandrarfrågan till den nya nämnden. Precis den nämndens frågor är högst relevanta för den som kommer ny till Nacka.

    Detta innebar ett trendbrott i tänkandet och motståndet mot den nya nämnden var ganska stort. Att kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd gått ner, tycker vissa tyder på ett förakt för sjuka. Kristdemokraterna tycker att det handlar om att visa respekt för människans önskan att bidra och göra rätt för sig.

    Dessutom har arbets- och företagsnämnden under Kristdemokraternas ledning digitaliserat ansökningen om ekonomiskt bistånd. Man sitter numera vid sin dator och söker. Det gör att tid har frigjorts för komplicerade ärenden och för dem som har behov av att prata om sin situation.