• Bra blir bättre

    Att ständigt sträva efter att bli lite bättre på det vi gör, att respektera alla människors förmåga och vilja, och att aldrig glömma att det är medborgarnas pengar och förtroende vi förvaltar ger resultat. 2022 var Nackaborna än mer nöjda med sin kommun än tidigare!

    För den som lyssnade till förra årets valrörelse var det säkert lätt att få intrycket av att det mesta var fel i vrå kära kommun, och att vi som suttit vid makten inte skött den så väl. Men vi Kristdemokrater var fortsatt övertygade om det inte var vad de allra flest tycker – hälsan tiger still. Nu har årets upplaga av Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning kommit, och det visare sig att vi var rätt ute. Med hjälp av våra vänner i Alliansen driver vi Nacka framåt på ett förnuftigt och långsiktigt sätt, och det ger utdelning. Visst är den snabba utvecklingen när Nacka bygger stad tidvis påfrestande, men när nu delar av projekten börjar bli klara är det allt fler som ser att det kommer bli riktigt bra! Mitt i denna frenetiska utveckling upprätthåller vi den höga kvaliteten på våra skolor och vår äldreomsorg, samtidigt som vi har Sveriges bäst utbyggda valfrihet. Resultatet visar att det lönar sig att lita på medborgarnas vilja och förmåga att forma sina egna liv!

    I SCBs stora medborgarundersökning visar det sig att hela 39 av 40 Nackabor tycker att kommen är en bra del av Sverige att bo i. 97,5% är en smärre uppgång från förra årets 96,9%, och motsvarar en uppgång från 19:e till 11:e plats i landet. Nackabor av alla kategorier är nöjda, och mest nöjda är kvinnor och familjer i småbarnsåldern.