• De gamla industrimiljöerna är en del av Nackas själ

  En av de politiska frågor som Kristdemokraterna under flera år kämpade för var att hindra rivningen av ”Pumpprovningen”, det vackra gamla huset i Järla sjö.

  När domen från Mark- och miljööverdomstolen till slut kom, efter flera år och flera överklaganden, fick vi rätt. Pumpprovningen räddades. Men det var inte lätt att förstå vad domslutet egentligen handlar om. I domen motiveras beslutet att stoppa rivningen med att det saknas 15 parkeringsplatser till de bostäder som byggföretaget ville bygga när Pumpprovningen rivits. Det var förvirrande, för det är inte parkeringsplatser det handlar om.

  Parkeringsplatserna var det medel som användes för att stoppa förstörelsen av den fina gamla industribyggnaden, som bidrar till att göra Järla sjö så attraktivt.

  När det gamla industriområdet i Järla sjö detaljplanerades på 1990-talet, så var det svårt att förutse vilka starka ekonomiska drivkrafter som dagens bostadsbrist skulle skapa. Skyddet av industribyggnaderna blev därför i flera avseenden för svagt.

  Det ville byggbolaget utnyttja, de tyckte att de ekonomiska vinsterna var viktigare än kulturmiljön. Byggbolaget ville utnyttja sina byggrätter till max, även om det skulle gå ut över områdets ”själ”.

  Det var Nackas själ det handlade om när vi ifrågasatte rivningen av Pumpprovningen. Vår ledamot stod först helt ensam i miljö- och stadsbyggnadsnämnden och blev starkt ifrågasatt. Efter Mark- och miljööverdomstolens beslut fick han rätt. Frågan om att ”bevara Nackas själ” fick rätt i högsta instans.

  Det är ett exempel på vad vi Kristdemokrater menar med att bevara Nackas själ när det byggs stad på västra Sicklaön. Nacka har en lång historia som sitter i byggnader och natur, och som skapar kulturell identitet. Den identiteten vill vi vara rädda om.