• Digitalisering ger tid till mänskliga möten

    Många kritiserar digitaliseringen i samhället. Man menar att samhället blir omänskligt. Man behöver få tala med människor när man till exempel söker bidrag, inte möta datorer.

    Den åsikten delar vi Kristdemokrater. Men för att åstadkomma det så behöver handläggarna avlastas den onödiga delen av den byråkratiska hanteringen.

    Det var Kristdemokraterna som ledde Arbets- och Företagsnämnden när den bildades. Vi insåg då att hanteringen av ansökningarna om ekonomiskt bistånd tog orimligt mycket tid från mötet med människorna. En digitalisering skulle kunna ge handläggarna mer tid att möta dem som söker, prata med dem och ägna sig åt de komplicerade fallen.

    Därför tog vi initiativ till att digitalisera hanteringen av ekonomiskt bistånd. Nacka var en av de första kommunerna som gjorde det.