• Karin Teljstedt – Kommunalråd

  Namn: Karin Teljstedt
  Ålder: 44 år
  Bostadsområde: Finnberget
  Politiskt uppdrag:
  Kommunalråd, Ordförande i Äldrenämnden, Ordförande i Seniorrådet
  Civilt yrke: Civilekonom

  Varför är du Kristdemokrat:
  När jag blev förälder tilltalades jag av partiets familjepolitik och syn på människan. Jag tror på människans vilja och förmåga att ta ansvar. Politiken ska stödja familjerna, inte styra. Man ska få stöd när det brister men inte fråntas rätten att själv få välja.

  Din viktigaste fråga på riksnivå: Vård och Integration

  Din viktigaste fråga lokalt: Trygghet och valfrihet (i ex skola, äldreomsorg osv).

  Din största hobby: Idrott i alla former

  En kul sak om dig: Jag sover blixt still och helt tyst vilket föranlett att ett flertal personer jag delat rum under årens lopp väckt mig för att se så att jag verkligen lever.