• Kundvalet ger makten till folket

    Redan på 1980-talet initierade Erik Langby idén om kundval i Nacka. Men det var den kristdemokratiska ministern på socialdepartementet, Maria Larsson, som såg till att idén fick lagstöd. Lagen om valfrihetssystem (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009, under den borgerliga regeringen.

    Kundvalet är ett mycket kraftfullt verktyg för att minska politikernas makt och i stället lägga makten runt människors köksbord. När kommunen beviljat hemtjänst åt en person, väljer den personen vilken anordnare som ska utföra tjänsten. Den anordnaren får sedan betalt av kommunen när tjänsten har utförts. Makten över vem som ska göra jobbet ligger hos den enskilde och dennes familj, varken hos politikerna eller i de kommunala tjänstepersonernas händer.

    Det är ett mycket kraftfullt verktyg för att vässa kvaliteten i en offentligt finansierad tjänst. Den anordnare som inte gör ett bra jobb blir helt enkelt inte vald, det stimulerar till kvalitet. Kundvalet är en spännande blandning av idéerna om ”makten till folket”, ”money talks”, ”alla har chansen” och ”må bäste man vinna”. Och man slipper de besvärliga kast som uppstår när man i stället tillämpar upphandling. Någon förlorar en upphandling och måste lägga ner och en ny anordnare ska etablera sig för några år.

    Lagen om LOV handlar om tjänster inom äldreomsorg. I Nacka däremot finns systemet inom många områden; skolan, barnomsorgen, barnkulturen, fritidsverksamheten och en lång rad av tjänster som kommunen tillhandahåller. De olika kundvalen vårdas av majoriteten i Nacka där Kristdemokraterna ingår, men är under ständig beskjutning från oppositionspartierna.

    Alla tjänster passar dock inte till kundval. Nacka har också tagit bort vissa kundval som inte har fungerat. Kundvalet införs inte av principiella skäl utan av pragmatiska skäl, det för medborgaren bästa alternativet ska vinna.