• Lokala centra är för viktiga för att lämnas till marknaden

  2011 hamnade plötsligt ett förslag om att bygga en stor hall för dagligvaror vid motorvägen till Tyresö på kommunstyrelsens bord i Nacka. Den var tänkt att ligga precis där Ältavägen ansluter till Tyresövägen.

  Jan-Eric Jansson, som då var kommunalråd för Kristdemokraterna och själv Ältabo, insåg vilken effekt det skulle få för de två kämpande livsmedelsbutikerna i Älta.

  Redan då var det svårt att få Ältaborna att handla lokalt, i stället för i större butiker på andra håll. En stor affär vid motorvägen skulle effektivt ta död på dessa mindre butiker.

  För många människor är det helt nödvändigt med ett lokalt centrum. Och att alla ska tvingas ta bilen för att handla mat är också en miljöfråga.

  Om ett lokalt centrum ska fungera så krävs en bra livsmedelsbutik, den är motorn. Marknadskrafter är bra, men de behöver också styras. Politiken har ett ansvar för att samhället fungerar.

  Jan-Eric mobiliserade Ältaborna till försvar för sitt centrum. Kristdemokraterna arrangerade ett möte i Älta Kulturknut, med en arkitekt som forskar om lokala centra som talare. Kulturknuten blev full med folk. Trycket på politiken ökade.

  Till slut lades därför förslaget om dagligvaruhall vid Tyresövägen ner. Kristdemokraterna tog ansvar för Älta.

  Nu utvecklas i stället Älta centrum, framför allt med en större livsmedelsbutik. Och för att förstärka underlaget för detta lokala centrum, så att det kan bli långsiktigt livskraftigt, byggs nu fler bostäder centralt i Älta.