• Medborgarförslag handlar om politiskt inflytande mellan valen

  Val- och demokratinämnden har enligt sitt utökade uppdrag, att stärka människors möjlighet till inflytande, jobbat med frågan om medborgarförslag. Nu har ärendet nått kommunstyrelsen för beslut. För Kristdemokraterna är detta en mycket central fråga.
  Den handlar om grunden för vår demokrati, att kunna påverka samhället, även mellan valen. Den möjligheten måste värnas, även om det kostar.
  Begreppet ”medborgarförslag” är lagreglerat och får därför inte hanteras hur som helst. Ett medborgarförslag ska beredas och utredas enligt lagens krav.
  En del frågor kan kräva många timmars utredning och blir mycket kostsamma för kommunen/skattebetalarna. Det är emellertid inget att tveka inför, eftersom det handlar om grundläggande demokratiska rättigheter.
  Man kan emellertid fundera på om det är väl använda resurser att lägga skattepengar på att utreda en fråga som kan hanteras som ett enkelt tips eller konkret förslag. Den kanske kan åtgärdas direkt, utan utredning. Men om ärendet sorteras som medborgarförslag så föreskriver lagen en omfattande hantering med åtföljande kostnad.
  Det är därför bra att detta sorteras upp, så att olika ärenden får bästa och effektivaste väg genom den kommunala byråkratin. Det är ett uttryck för respekt såväl för de demokratiska kraven som kravet på effektivitet.